Uddannelse er kirkens væsentligste udfordring

- Uddannelse er utroligt vigtigt for kirken. Jeg vil næsten sige at teologisk uddannelse er Mekane Yesus Kirkens væsentligste udfordring, siger Tamrat Tadele der er rektor på Tabor Evangelical College, TEC, i Hawassa.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- For 20-30 år siden arbejdede de fleste uddannede etiopiere i Mekane Yesus Kirken mens der næsten igen uddannede folk var at finde uden for kirken. I dag er det nærmest omvendt. For eksempel har mange af embedsmændene i Hawassa en kirkelig baggrund og har gået på kirkens skoler, siger Tamrat Tadele der selv har flere høje uddannelser i ryggen.

Uddannelse skal prioriteres
- Uddannelse er utroligt vigtigt, og der er et enormt behov for teologisk uddannelse i vores kirke. Ikke mindst her i Sydetiopien hvor der er over 3.400 menigheder og kun omkring 300 præster i de seks synoder som TEC betjener. De fleste af menighederne ledes af lægfolk uden teologisk uddannelse af nogen art, og mange af lederne har heller ingen anden uddannelse.
- Det er måske en del af forklaringen på hvorfor mange menigheder ikke prioriterer at få uddannet nogle af deres egne folk, men hellere vil bruge penge på kirkebygninger, musikinstrumenter og den slags. De forstår ikke hvor vigtigt det er for kirkens arbejde. Men jeg tror også at det hænger sammen med at Norsk Luthersk Mission, som i høj grad er en lægmandsbevægelse, har arbejdet i området i mange år, siger Tamrat og tilføjer i samme åndedræt at den norske mission i dag støtter de teologiske uddannelser på TEC.
De seks synoder har deres lokale etårige bibelskoler og kan sende deres folk videre til teologisk uddannelse på forskellige niveauer på TEC.
- 90 procent af de studerende får betalt deres uddannelse hos os af deres menighed og synode. De der ikke gør, lever nærmest på en sten. Alene mad koster omkring 200 kroner om måneden. Det kan være svært nok at skulle undvære sin familie i lang tid, sådan som mange af vores studerende skal fordi de er rejst rigtigt langt hjemmefra for at studere. Derfor håber vi meget på at vi snart kan give stipendier til de mest vanskeligt stillede af dem, siger Tamrat.

50 på bibelskole
Overordnet set vurderer Tamrat at det går godt på TEC, men der er også problemer ind i mellem. For eksempel er der over 50 studerende på bibelskoleoverbygningen, og det er jo positivt. Men der er slet ikke plads til så mange, og det betyder at både klasseværelser og kollegier er overfyldte.
- Vi forsøger at finde løsninger på pladsproblemet inden for de begrænsninger vi har. Blandt andet blev mange af vores bygninger givet til vores high school, og så kan vi ikke uden videre tage dem til missionsskolen, forklarer Tamrat som har været rektor for begge afdelinger siden 2011.
- Kirken kaldte mig til opgaven, og den giver mig nogle gode erfaringer, siger Tamrat der gerne vil studere videre og tage en ph.d. i teologi.
- Men nu får vi se, jeg bliver jo ikke yngre, siger han med et stille smil.

13. september 2013

Promissio hed før Dansk Ethioper Mission (DEM).

Tabor Evangelical College

TEC er Mekane Yesus Kirkens uddannelsessted i Hawassa.
Åbnede i 2003 og har i dag to afdelinger:
1. High school med over 700 elever.
2. Missionsskole med 145 studerende fra kirkens seks synoder i Sydetiopien. Udbyder tre uddannelser: Etårig overbygning på almindelig bibelskole, diplomstudier i missionsteologi og teologi på bachelorniveau. Uddanner desuden missionærer for kirkens missionsselskab, IMS. Missionsskolen støttes af Dansk og Norsk Luthersk Mission.

DEM støttede TEC i 2003-2009 og satser på at sende volontører til engelskundervisningen på missionsskolen i 2014. DEM prioriterer at støtte kirken med teologisk uddannelse.

Tamrat Tadele
Født 1974 i Hermancho, Bale.
Læreruddannet og arbejdede som lærer indtil 1997.
Bachelor i teologi fra Mekane Yesus Seminary i 2001.
Programmedarbejder på kirkens radio, Yemisrach Dimts, i 2001-2008.
Master i teologi fra Ethiopian Graduate School of Theology i 2007.
Eksamen i journalistik og kommunikation fra Addis Ababa Universitet i 2008.
Leder af missionsskolen på TEC i 2008.
Rektor på TEC i 2011.