Kristendom er en naturlig del af skoledagen

Lyden af børn der læser højt i kor, strømmer ud fra et klasseværelse i den tolængede, lyseblå Mekane Yesus skole på Wabe Batu Synodens store grund i Dodola, Etiopien.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- Vi er en kristen privatskole, og derfor indgår kristendomsundervisning som en naturlig del af skemaet ved siden af det obligatoriske pensum, forklarer skoleinspektør Yadeshi Alemu.
Der er både kristne og muslimer blandt de 138 elever og de ni lærere der underviser fra børnehaveklasse til og med fjerde klasse.
- For fire år siden havde vi næsten 300 elever. Men så kom der en ny privatskole i byen hvor de har computere og dygtigere lærere fordi de kan betale en bedre løn.
Kirkens skole drives alene for de 650 birr som hver elev betaler for at gå her i et år. Når otte elever har friplads, giver det skolen et årsbudget på 84.500 birr eller 28.000 kr. Og så er der ikke råd til veluddannede lærere, nye undervisningsmaterialer, vedligeholdelse eller udstyr til skolens administration, forklarer Yadeshi og peger på papirstakken, protokollen og kuglepennen på hendes skrivebord i det lille kontor som hun deler med skolens lærere.

Gode muligheder
Efter inspektørens mening skyldes skolens problemer at ingen rigtigt tager ejerskab for den. Kirkens udviklingsafdeling åbnede skolen for 11 år siden, men i dag svæver den et sted i ingenmandsland mellem udviklingsafdelingen, synoden og den lokale menighed i Dodola. Alle synes skolen skal være der, men ingen tager ansvar for at udvikle skolen og holde den ved lige.
- Det er en skam, for skolen kunne tjene mange penge hjem til synodens arbejde hvis der blev investeret i godt udstyr og bedre lærerkræfter, siger Yadeshi som har været skolens leder de sidste ni år.
- Vi var vant til at missionærerne gav og gav, men de lærte os aldrig at klare os selv. Da så de øremærkede tilskud til skolen og andre ting i synoden pludselig stopper for nogle år siden, står vi tilbage og er nødt til at lære det på den hårde måde. Men Gud ordner alle ting, også det der er svært. Det lærte jeg af de ni år jeg sad i fængsel under det gamle styre i Etiopien.
- Jeg arbejder for at tjene Gud der hvor han vil have mig, siger Yadeshi Alemu som får 800 birr eller 265 kr. om måneden for sit arbejde som skoleinspektør.

13. september 2013