Vi tjener vores eget folk

- Vi gør vores bedste for at afhjælpe de problemer som befolkningen lider under, siger leder i kirkens udviklingsarbejde i Etiopien.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- En stor del af befolkningen i vores område lever af deres kvæg, og de er virkeligt fattige. Når der kommer tørke, mister de deres dyr fordi der ikke er græs og vand til dem. Folk mister simpelthen alt så familien bliver afhængig af fødevarehjælp, og de gentagne tørkeperioder gør at folk bliver fattigere og fattigere, fortæller Zerfu Beriso der er leder af Mekane Yesus Kirkens sociale udviklingsarbejde, DASSC, i Wabe Batu Synoden i Etiopien.
- Vi gør vores bedste for at afhjælpe de problemer som befolkningen lider under. Det er et vanskeligt arbejde fordi behovene er så store. Samtidig er det meget opmuntrende at se resultaterne når indsatsen lykkes, og jeg er glad for at kunne tjene mit folk, understreger Zerfu som er godt klædt på til opgaven med sin diplomuddannelse i landbrug og mastergrad i miljøbeskyttelse.

Bred vifte af projekter
DASSC arbejder med udvikling på flere fronter. De laver brønde og graver reservoirer til opsamling af regnvand. De har landbrugsprojekter hvor folk lærer om nye afgrøder og dyrkningsmetoder, og andre projekter som hjælper især kvinder til at tjene lidt penge. På sundhedsområdet underviser man folk i hygiejne, ernæring, familieplanlægning og hvad de selv kan gøre for at undgå at få hiv og aids og andre sygdomme.
DASSC arbejder også på at forbedre kvinders forhold i familie og samfund. Det gør de af hensyn til kvinderne selv, men også fordi kvinderne kan bidrage meget mere til den generelle udvikling i landet hvis de får en mere ligeværdig status.

Ejerskab er vigtigt
- Vi arbejder altid tæt sammen med lokalsamfundet. Det er vigtigt at de lokale bliver inddraget i et projekt allerede på planlægningsstadiet så de får det ejerskab for projektet som er forudsætningen for at det lykkes, forklarer Zerfu.Ejerskab er vigtigt
- Et vandreservoir er for eksempel kun noget værd, hvis folk holder dyrene væk så de ikke forurener vandet. Folk skal også være villige til at overholde den rationering der skal sikre vand til alle når der er tørke. Det kræver involvering og ejerskab.
De lokale myndigheder er en anden fast partner i de projekter DASSC står for, og det sker i et godt samarbejde, fortæller Zerfu.
- Regeringen værdsætter vores indsats med at hjælpe befolkningen og vores bidrag til at nå de nationale mål på udviklingsområdet.

Høster stor respekt
På landsplan kører DASSC omkring 300 udviklingsprojekter, og det giver Mekane Yesus Kirken stor respekt i samfundet. For selv om DASSC er en selvstændig organisation, så ejes den af kirken og bygger på de samme værdinormer og har den samme overordnede vision for arbejdet, nemlig at nå de unåede og marginaliserede grupper.
- DASSC skal afspejle kirken og respektere kirkens integritet. Det er grunden til at vi kun ansætter kristne som projektledere mens vi for eksempel også har muslimer blandt vores andre medarbejdere, forklarer Zerfu på spørgsmålet om DASSC adskiller sig fra andre udviklingsorganisationer.
- En anden forskel er at de internationale organisationer kører et projekt i nogle år hvorefter de lukker og flytter til en anden del af Etiopien eller til et andet land. DASSC er her hele tiden, og vi tjener vores eget folk, understreger han.

Åbner døre for kirken
DASSC kan ikke beskæftige sig med egentligt kirkeligt arbejde. Det er et krav for at blive godkendt af myndighederne som udviklingsorganisation og fra de internationale donorer der finansierer udviklingsarbejdet.
Alligevel er der mange eksempler på at projekterne åbner døre for kirken i nye områder, og at eksisterende menigheder vokser når DASSC starter et projekt i lokalsamfundet. Ifølge Zerfu handler det om at projekterne skaber kontakt til folk, og når de hører at kirken står bag hjælpearbejdet, så skaber det respekt, og folk bliver nysgerrige. Og DASSC medarbejdere må godt fortælle om deres tro når de ikke er på arbejde.

26. juni 2012

Det er vigtigt at inddrage lokalbefolkningen så de får ejerskab for projektet.