Forkyndere tanker op

Det er den tid på dagen hvor man længes efter sin formiddagskaffe. Luften står stille i lokalet, og det er næsten ulideligt varmt. Alligevel sidder de 17 elever musestille med blikket opmærksomt vendt skiftevis mod Finn Hougaard og hans skriverier på tavlen og deres grundbog: Bibelen.

Af Marianne Bach, redaktionssekretær fra 1984-2016

Vi er på Den lutherske Kirkes uddannelsescenter for lægfolk og forkyndere i Totota, Liberia, og denne morgen handler missionær Finn Hougaards undervisning om hvem Jesus er. Ud fra tekster i de fire evangelier hører de to ordinerede diakoner og de 15 evangelister på havestolene at Jesus bl.a. er Guds søn, konge, tjener, frelser.
Sådan har de nu siddet alle hverdage i seks uger, dog med forskellige undervisere og fag og med en pause nu og da. Finn mærker at nogle elever er ved at køre træt og bevilger dem i dag et ekstraordinært frikvarter midt i sin dobbeltlektion. Dels fordi de skal holde til tre ugers undervisning mere, og dels for at give mig mulighed for at interviewe nogle af dem mens Benedikte Pedersen fotograferer på livet løs.

Bed for os!
Under træet foran centeret møder vi de fire elever som er kommet hertil fra nabolandet, Guinea, hvor de er engageret i missionsarbejde. En guineaner og tre liberianere, alle sendt som missionærer af Den lutherske Kirke i Liberia.
De fortæller at missionsindsatsen har ført til at man dannede en luthersk kirke i Guinea i 1998, og at arbejdet nu foregår i fire af landets amter. Guinea er et muslimsk land, og officielt er der religionsfrihed.
- Vi møder folk som gerne vil høre. Men det er ikke nemt at forkynde evangeliet blandt muslimerne, og vi har brug for forbøn. Husk os i jeres bønner!, lyder den indtrængende opfordring til mig og Promissios venner fra de fire missionærer som er taknemmelige for at få den udrustning og opmuntring til arbejdet som undervisningen giver dem.

Flere kurser næste år
Efter nytår begynder centeret med et nyt hold på trin et hvorefter de håber at have tilstrækkeligt mange elever til at gennemføre trin to midt i 2007.
For at komme på trin to, skal man have bestået trin et og have sin menigheds opbakning til den videre uddannelse. De enkelte menigheder skal nemlig selv betale for de elever de sender til centeret. 

Bragt i DEM-Bladet nr. 6 December 2006