"Tro ikke på alt, hvad du hører på GST"

I Thomas Kofoed Nedergaards undervisning på Gbarnga School of Theology skal de studerende blandt andet lære at være kritiske. Det var også Olav Smidts tilgang, da han underviste på skolen i 1980’erne – og derfor blev han for nyligt citeret af en af hans tidligere studerende.

Af Rikke Thomassen, journalist

”Tro ikke på alt, hvad du hører på GST.”

Det fik pastor Anthony Mulbah at vide, da han var studerende på Gbarnga School of Theology i 1980’erne og blev undervist af Olav Smidt, som var udsendt som missionær af Promissio (dengang DEM). I dag er Anthony Mulbah dekan på Den Lutherske Kirkes teologiske uddannelsescenter i Totota, og i forbindelse med semesterstart i efteråret 2018 citerede han Olav Smidt – og gav dermed budskabet om ikke at tro på alt, hvad underviserne siger, videre til de studerende.

Samme tilgang har missionær Thomas Kofoed Nedergaard, der i efteråret 2018 begyndte at undervise på Gbarnga School of Theology (GST) – og i sig selv trækker det også tråde tilbage i historien, at Promissio nu igen er repræsenteret blandt underviserne på GST.

”Jeg underviser i Ny Testamente, og målet for undervisningen er at få dem til at tænke teologisk. I praksis foregår det ved, at vi læser en bibeltekst, og så snakker vi om, hvad der står, hvad teksten handler om, hvordan det var, dengang teksten blev skrevet, og hvad den siger os i dag,” siger Thomas Kofoed Nedergaard.

Lære at være kritisk

Gennem en åben og spørgende tilgang forsøger han at få de studerende til at forholde sig til, hvad de selv mener i stedet for at ukritisk at adoptere, hvad de har lært af andre undervisere og i den kirke, de er en del af.

”Jeg forsøger at lære dem, at det er Bibelen, vi må læse og forholde os til og derigennem finde ud af, hvad vi skal tro og mene. På den måde arbejder vi også ud fra en personlig relation til teksten og på en måde, hvor det er okay at være uenige – for man adopterer det bedst ved at være kritisk og gøre det til sig eget,” siger Thomas Kofoed Nedergaard, der gør det til en dyd at fremstille det så neutralt som muligt, når han præsenterer dem for forskellige mulige tolkninger.

”Det er en helt anden tilgang en den, de ellers møder i uddannelsessystemet, hvor det altid er underviseren, der har ret, og det i høj grad handler om at kopiere det, underviseren fortæller,” siger han.

De studerende, som Thomas Kofoed Nedergaard underviser, er – ud over at være studerende – præster og ledere i kirker rundt om i landet, og selvom det måske kun er små dråber i havet, håber han, at tilgangen alligevel kan slå rod hos de studerende og sprede sig som ringe i havet.

15. februar 2019