Nu skal kirkens skoler styrkes

Et fælles sekretariat rådgiver og skaber netværk mellem kirkens skoler. Knowhow og erfaringsdeling skal gavne den enkelte elev.

Af Marianne Bach, redaktionssekretær fra 1984-2016

Dansk Ethioper Mission har modtaget en halv million kr. til styrkelse af et skolesekretariat i Liberia.
- Når vi begynder at udveksle idéer og erfaringer med andre af kirkens skoler, vil vi helt sikkert sammen kunne skabe bedre skoler end vi har i dag, siger Dakukai David Kerkula som er skoleinspektør på Totota Lutheran Parish High School i Liberia.

45 skoler
Den lutherske Kirke driver ikke færre end 45 skoler i otte af Liberias 15 amter. På mange af skolerne kan eleverne ikke komme længere end 6. klasse, men på enkelte skoler kan de slutte af med en eksamen fra 12. klasse på high school.
Den enkelte skole ejes typisk af kirkens lokale sogn og ledes af en skoleinspektør og en skolebestyrelse uafhængigt af kirkens andre skoler. Nu arbejder man på i højere grad at integrere de enkelte skoler til ét skolesystem så man i fællesskab kan give eleverne en bedre skole.

Skolesystemet skal styrkes
Kirkens skolesystem i Liberia skal over tre år øge kvaliteten på skolerne og dermed i den undervisning som eleverne får.
Det sker først og fremmest ved at styrke og øge kapaciteten på skolesystemets sekretariat i Monrovia. Sekretariatet skal skabe et netværk hvor lederne fra de forskellige skoler kan udveksle erfaringer, og hvor man kan nå alle skoler med de vigtige oplysninger og den inspiration som sekretariatet blandt andet får via sin kontakt til regeringen og andre spillere i Liberias uddannelsessektor. Et styrket skolesekretariat får desuden bedre mulighed for at supervisere skolerne og rådgive dem omkring ledelse, pædagogik og økonomi.
Programmet kører fra juli 2010 til juli 2013, og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har bevilget 90.900 dollars, cirka 500.000 kr., til formålet. Grundskole til alle er et af FNs otte 2015 mål.

Bøger til eleverne
Et andet stort problem som kirkens skoler slås med, er at de stort set ikke har skolebøger til eleverne. Det råder Dansk Ethioper Mission lidt bod på med 15.000 dollars, ca. 85.000 kr., som skolerne får til at købe bøger for i 2010-2013.

14. marts 2011

Promissio hed før Dansk Ethioper Mission.

Liberia

 

Piger

Drenge

Andel af relevante årgange som går i 0. – 6. klasse

 

39 %

41 %

Andel af de der begynder i 1. klasse, som fuldfører 5. klasse

 

27 %

35 %

Andel af relevante årgange som går i 7. – 12. klasse

 

1 %

21 %

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

 

41 %

69 %

Kilde: UNICEF