Det går ud over de fattige

Nedskæringer i Danmarks bistand rammer de fattige som vi hjælper sammen med vore partnere.

Af Jakob Swartz, sekretær for international mission 2012-2016

En mand i Guinea får hjælp til at leve med hiv når alle andre vender ham ryggen.

En landsby i Etiopien vælger at de ikke længere vil omskære deres døtre.

En kvinde i Liberias regnskov bliver behandlet for tuberkulose på en nystartet klinik.

Alle har de fået et lidt bedre liv fordi den danske stat har ydet langsigtet udviklingsbistand gennem Promissio. I fremtiden bliver der færre af den slags gode resultater fordi regeringen har skåret hårdt i den internationale bistand.

I finansloven for i år er det samlede beløb til udviklingshjælp skåret med 2,3 milliarder kroner i forhold til sidste år. Ud over nedskæringen tager regeringen også 1,5 milliarder fra udviklingshjælpen til at finansiere udgifter forbundet med flygtningearbejdet i Danmark. Dermed er Danmark selv den største modtager af dansk udviklingshjælp, og der er endnu færre penge til langsigtet udvikling internationalt.

Det rammer Promissios partnere

Nedskæringerne går også ud over Promissios muligheder for at søge projekter med vore partnere. Puljerne, som Promissio kan søge med vore partnere, er blevet beskåret med 35% i forhold til sidste år.

Det betyder at Promissio har færre muligheder end tidligere for at søge projekter, og projekterne bliver også mindre. Helt konkret har vi aflyst en planlagt udsendelse af en konsulent til kirkens skolesystem i Liberia, og vi kan heller ikke søge om penge til alt det arbejde vi havde planlagt inden for aids og sundhed i Liberia. Hvor vi før kunne søge om projekter op til fem millioner kroner, er der nu et loft på 3,5 millioner. De færre midler betyder også øget konkurrence og at ikke alle kvalificerede projekter kan få støtte.

Det kommer i sidste ende til at gå ud over de mennesker der vender sig til kirken efter hjælp.

Skolepengene også beskåret

Den danske stat har hidtil betalt skolepenge for børn af danskere udsendt til udviklingsarbejde. Det har også været til stor gavn for Promissio, så der har været råd til at missionærbørn kan gå på internationale skoler. Denne pulje er også beskåret, og det koster derfor Promissio omkring 100.000 kr. ekstra i 2016 at betale for missionærbørnenes skolegang.

Aftalebrud

Nedskæringerne i bistanden er markante og pludselige. Det har medført store ændringer på kort tid og underminerer de langsigtede planer vi har lagt sammen med vore partnere for hvordan vi bedst hjælper de fattige og syge. Det går ud over kvinder, mænd og børn i Liberia, Guinea og Etiopien. 

11. februar 2016