Kapacitetsopbygning i kirken i Liberia

Kapacitetsopbygning handler om at udvikle enkeltpersoners, organisationers og samfunds evne til at udføre opgaver, løse problemer, sætte og nå mål på en bæredygtig måde.

Af Marianne Bach, redaktionssekretær fra 1984-2016

Anne-Marie Lukowski (Rie) arbejder med kapacitetsopbygning i Den lutherske Kirke i Liberia. Målet er at samle kirken og gøre den bæredygtig.

Kirken er mere effektiv
- Den største gevinst er at kirken i dag har et bedre arbejdsmiljø og mere ansvarlige medarbejdere, så vi i dag kan håndtere arbejdsbyrden mere effektivt, siger generalsekretær James Gayflor om arbejdet med kapacitetsopbygning i Den lutherske Kirke i Liberia.
- Den største udfordring jeg selv har arbejdet med, er evnen til at ændre medarbejdernes holdning i en mere positiv retning. Før vi begyndte, var folk vant til at gøre som de ville, uden at rette sig efter kirkens politik. Det førte til manglende disciplin. Samtidig var det vanskeligt for tilsynsførende og folk i ledende stillinger at være konsekvente når de skulle føre beslutninger ud i livet.
- Men jeg er stolt over at kunne fortælle at indstillingen hos kirkens ansatte nu er ændret i positiv retning!

Forandringer udfordrer
- Det tog lang tid før vi blev inddraget i kapacitetsopbygningen her i Totota, siger pastor Lydia M. Weagba. Hun er leder på Louis T. Bowers Lay Leaders and Ministers Training Center der uddanner kirkens evangelister og diakoner.
- Vi så at der skete forandringer, og det var svært at forstå hvad det var der skete. Men det hjalp da generalsekretæren begyndte at kalde os afdelingsledere sammen til møde en gang om måneden, og da vi fik besøg af kapacitetsopbygningens rejsehold.
- Lederkurset er til stor hjælp i mit daglige arbejde. Men det er en stor udfordring at følge op på de krav som processen stiller til mig personligt og til os som center. Vi driver en skole her, og det kan ikke altid stemme overens med det vi skal gøre omkring kapacitetsopbygning. For eksempel når der indkaldes til seminar uden ordentlig forberedelse.

Til eftertanke:
Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft”, siger Paulus.
Hvordan er forholdet mellem kirkens ansvar for selv at dygtiggøre sig – og så leve med en tillid til Gud som kan alt gennem os?

6. september 2011

Anne-Marie (kaldet Rie) er socialpædagog og jurist. I Liberia var hun administrativ konsulent på Den lutherske Kirkes hovedkontor i Monrovia fra april 2010 - august 2012. Hun var udviklingsmedarbejder og udsendt af Promissio (som dengang hed Dansk Ethioper Mission) i samarbejde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling