Rie sparker lang proces i gang

- Kapacitetsopbygning i kirkens administration er en proces som gør noget ved folk, og alle bliver berørt af den. De fleste er åbne og respekterer ændringerne og de nye procedurer selv om ikke alle er lige vilde med at skulle følge dem, siger Rie.

Af Marianne Bach, redaktionssekretær fra 1984-2016

- Vi har udarbejdet etiske retningslinier for at kunne styre et sundt arbejdsmiljø, og vi har lavet nye stillingsbeskrivelser for alle ansatte, fortæller Rie som rigtigt hedder Anne-Marie Lukowski. Hun er administrativ konsulent i Den lutherske Kirke i Liberia og har været det siden maj i år.
- Vi har også styrket kommunikationen ved at indføre at kirkens projektledere skal komme til møde på generalsekretær James Gayflors kontor i Monrovia en gang om måneden for at udveksle information og drøfte arbejdet. Og nu skal alle ansatte sende deres plan for den kommende uge til deres overordnede. Det er selvfølgelig en slags kontrol, men det handler mest om at gøre medarbejderne bedre til at planlægge og give cheferne mulighed for at følge op med supervision. Det har man næsten ikke brugt før.

Små skridt i den rigtige retning
- Det viser sig at der er ledelsesmæssige og administrative problemer alle steder i kirken. Kommunikationen er mangelfuld, og der mangler klare procedurer og rutiner. Resultatet er en meget ustruktureret administration. Det begynder vi så småt at få rettet op på, men opgaven er langt større end forudset da jeg begyndte i jobbet, siger Rie som arbejder tæt sammen med James Gayflor.
- James og jeg har et meget åbent forhold, og jeg spiller også med helt åbne kort over for biskoppen og hans assistent. Dem mødes jeg med en gang om ugen. Så deler jeg mine tanker om kapacitetsopbygningen med dem, og vi snakker om ting som arbejdsmiljø, værdigrundlag og holdninger. Og ind i mellem drøfter vi aktuelle problemer.
- Det har især handlet om konflikter med ansatte som ikke har udført deres opgaver tilfredsstillende. Det har været svært at håndtere, men jeg oplever heldigvis at ledelsen er blevet bedre til at håndtere konflikter efter at vi har haft seminarer om aktiv lytning, konfliktløsning og den slags.
- Ind i mellem kan jeg dog godt være lidt bekymret fordi meget stadig falder tilbage på mig. Kapacitetsopbygning er en kontinuerlig proces som man aldrig bliver færdig med, og lige nu er det mig der sparker til tingene. Men ledelsen tager ansvar og gør deres bedste for at videreudvikle processen. 

1. november 2010

Anne-Marie (kaldet Rie) er socialpædagog og jurist. I Liberia var hun administrativ konsulent på Den lutherske Kirkes hovedkontor i Monrovia fra april 2010 - august 2012. Hun var udviklingsmedarbejder og udsendt af Promissio (som dengang hed Dansk Ethioper Mission) i samarbejde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling