Discipelskole i Etiopien

Global Discipleship Training er Promissio og Børkop Højskoles discipelskole i Etiopien.

Global Discipleship Training er en fem måneders discipelskole, som foregår på tværs af Danmark og Etiopien. Man får 4 ugers forberedelse i Danmark, 12 ugers ophold i Etiopien og 6 ugers efterbearbejdelse i Danmark.

Du kan læse meget mere om Global Discipleship Training på www.globalDT.dk.

Promissios formand Per Rasmussen siger om GDT:

»Vi drømmer om, at deltagerne lærer de kristne i denne fremmede verden at kende på en måde, så de ser, at de ikke er bare er ’fremmede’ for dem, men at de må se dem som brødre og søstre, der ligner dem rigtig meget, så de ser, at vi har meget at give og modtage fra hinanden.«

Vi bygger Takkens Hus i Robe

Global Discipleship Training er opstået som et samarbejde mellem Promissio og Børkop Højskole. Den danske del af kurset foregår på en separat linje på Børkop Højskole, mens Promissio varetager det 12-ugers ophold i Etiopien.

Som bopæl for eleverne, mens de er i Etiopien, er Promissio ved at bygge et ressourcecenter i områdehovedstaden Robe. Her er både værelser, fællesstue, spisesal, undervisningslokaler og missionærbolig. Bygningen har fået navnet Mana Galataa, som betyder »Takkens Hus«. Du kan støtte Global Discipelship Training ved at støtte byggeriet af Takkens Hus. Giv et bidrag her.

Missionærer på Global Discipleship Training

Lotte Birch Carlsen er daglig leder for Global Discipleship Training i Etiopien. Hun er udsendt som missionær sammen med sin mand, Bjarne Carlsen, og de kommer til at bo i missionærboligen i Takkens Hus. Det betyder, at eleverne er i trygge hænder lige fra den dag de sætter deres fod på Børkop Højskole, og til den dag de går derfra igen - en livsforvandlende oplevelse rigere.

Har du spørgsmål? Skriv til info@promissio.dk eller ring til os på 7356 1260.

Næste hold på GDT begynder januar 2021.