Fællesskaber engagerer sig i mission i Afrika

Promissio har arbejdet særligt på at udvide baglandet med missionsfællesskaber. 

Af Lotte Carlsen, netværkskoordinator

Målet med indsatsen er at få mennesker til at gå sammen om et fælles projekt i Promissio. Resultatet er blandet og vanskeligt at måle, for vi ved for eksempel ikke hvor meget folk beder for udsendte og projekter i Afrika.

Berigende og udfordrende

Lige nu har vi aftaler med ti fællesskaber der for en tid er engageret i mission gennem Promissio.
En af dem er Herning Bykirke, en ung frimenighed som arbejder på at finde sine egne ben, blandt andet gennem samarbejdet med Mekane Yesus Kirken i Etiopien. Herning Bykirke støtter bibelskolen i Dodola og sendte tre medlemmer på Promissios studietur til Etiopien i januar 2014.
Birgit Rahbek Pedersen fortæller fra turen: ”Vi kom hjem med en tydelig oplevelse af etiopiernes ydmyghed og taknemmelighed. Der kan vi lære noget. De må være rollemodeller for os. Gennem vores engagement bliver vi velsignet med en glæde over at gå i gerninger som Gud forud har tilrettelagt for os.”
Svendborg IM har støttet Finn Hougaards arbejde med teologisk oplæring i kirken i Liberia siden 2011. De ønskede at følge konkret med gennem Finn fællesmails og særligt ved at få besøg af Finn som taler en gang årligt. Dorte Møller Hansen fortæller: ”Vi mindes om at vi ikke er alene på denne jord – og det er berigende at være en del af den verdensomspændende kirke.”
Lunderskov IM har været engageret i tre år. De valgte at få en venskabsmenighed i Etiopien. Det kræver en del koordinering, og man måtte skifte venskabsmenighed undervejs. Det endte godt sammen med Bethel Congregation i Hawassa. De to menigheder samarbejdede om søndagsskolearbejde i Etiopien, og 30 procent af de indsamlede penge gik til menighedens søndagsskole, mens 70 procent gik til det regionale søndagsskolearbejde. Kommunikationen har været lidt vanskelig da det ikke er let at forventningsafstemme på tværs af kontinenter. Andre opgaver har også fyldt både i begge ender af venskabet, så det blev til færre breve end man havde tænkt sig. Man overvejede at sende en gruppe på besøg hos Bethel Congregation, men nåede det ikke indenfor samarbejdets tidsramme.

Besøg betyder meget

For at få et engagement i international mission til at blive godt, kræves der en ildsjæl i det danske missionsfællesskab, men det er bedre når en gruppe tager sig af det. Det er også lettest at blive tændt og klædt på til at tage ansvar for fællesskabets engagement, når de ansvarlige har været i vore partnerkirker i Afrika – for eksempel som studierejsende, volontør eller missionær. Birgit fra Herning Bykirke nævner: ”Vi mærker tydeligt at de som har besøgt Etiopien, er anderledes interesserede, og derfor kunne vi godt ønske os at flere kommer på studietur.”
Om hvad det betyder i Afrika at et dansk fællesskab engagerer sig, siger en fra Bethel Congregation: ”Partnerskabet med Lunderskov IM og deres økonomiske og åndelige støtte i form af forbøn gav os bedre betingelser for at arbejde med at gøre børnene til menneskefiskere.” Han tilføjer: ”Vi håbede at vi fik besøg af vores venner fra Danmark.”
I kirkerne i Etiopien og Liberia glæder man sig over at vi ikke blot ønsker at komme og give, men at vi også vil komme og lære af dem.
Det kunne godt se ud til at vi skal arbejde mere med studieture til Afrika, og vi hører gerne fra venner der er seriøst interesserede i en studietur for at opmuntre til eller vedligeholde et engagement i international mission.

27.10.2014

Gode ingredienser i et fællesskabs engagement

Ildsjæle med hjerte for international mission.
Studierejse til Afrika.
Bed for at fællesskabet kan sende volontør/missionær til Afrika.
God forventningsafstemning med Promissio.
Jævnlige besøg af missionærer og andre talere fra Promissio.
Fast forbøn for projektet/de udsendte.
Mål for indsamling (hvor din skat er, vil også dit hjerte være).
Medleven i Promissios arbejde og oplæsning af nyhedsbreve.

 Ønsker dit fællesskab at engagere jer i mission gennem Promissio? Så kontakt netværkskoordinator Lotte Carlsen, lotte(at)promissio.dk.