Sådan kan vi tage imod flygtninge og indvandrere

Se mest efter ligheder. Vær nysgerrig på andre kulturers logik. Vis medmenneskelighed. Det er nogle af de ting, vi kan gøre for at tage imod flygtninge og indvandrere.

Af Berit Østby, missionær i Etiopien.

I mange år har vi bedt for, at vores muslimske brødre og søstre må møde Jesus. Og så pludselig er der en kæmpe mulighed på vores dørtrin, når tusindvis af flygtninge er kommet til Danmark.

Mange af dem vil møde en eller flere danskere i løbet af dagen. Og gennem tusindvis af danskere, som bærer Jesus i sig, kan de få mulighed for at se Jesu kærlighed udtrykt.

Da vi var i Danmark i januar, blev jeg imponeret over den åbenhed og villighed til at tage imod nye landsmænd, jeg mærkede blandt mange danske kristne.

Forestil dig at du er flygtning

Der står meget om flygtninge i Bibelen, men det, som slår mig som et af de stærkeste ord, er versene i Lukasevangeliet 6,31: ”Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.”

Dette gælder, uanset hvilken situation du oplever. Luk øjnene et minut og forestil dig, at du selv er en af de flygtninge, du har set for nyligt.

Hvordan vil du ønske at blive set, behandlet og snakket til, hvis det var dig, der var flygtning i vedkommendes land? Ja, sådan er vi blevet bedt om at behandle dem, der er kommet til vores land.

Seks punkter at tage afsæt i

Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvordan vi i praktisk skal tage imod flygtninge, men nogle udgangspunkter kan hjælpe os til at sætte det på dagsordenen.

1. Kend din egen kultur. Så ved du bedre, hvordan du reagerer i mødet med andre kulturer. Hvad er dine værdier? Hvordan kommunikerer du? Hvordan ser du på brugen af magt? Skal der være forskel på høj og lav, eller skal alle have samme rettigheder og muligheder? Osv.

2. Se mest efter ligheder. Accepter forskelligheder som en gave, ikke som en trussel.

3. Respekter at andre har deres egen værdifulde baggrund, historie og traditioner. Forvent ikke, at de skal aflægge sig alt dette.

4. Lær så meget, du kan, om den nye kultur. Det er let at opfatte det, vi ser mennesker gøre anderledes, som om de gør noget forkert. Men det er ikke fejl, det er bare anderledes, end du er vant til. Vær nysgerrige på andre kulturers logik. Enhver handling, skik og tradition har sin egen logik. Find ud af, hvad den er.

5. Vis medmenneskelighed, uafhængig af resultatet. Du skal ikke kun være venlig mod andre, for at de skal blive kristne. Medmenneskelighed har sin egen værdi. Hils på fremmede, giv dem et smil. Sæt dig ved siden af dem i bussen.

6. Inviter de nye hjem. Inkluder dem i dit sociale liv. Server mad som er i orden at spise.

15. august 2016.