Ses fra Himlen - mærkes på jorden

Sådan lyder Djurslands Efterskoles vision. Det er vigtigt for os at den enkelte elev lærer at se på sig selv og sit medmenneske med Guds øjne. Vi tror på det kan mærkes – både på dem selv og på andre. Derfor lærer de i 10. Give Away om diakoni og mission.

Af Daniel Kastrup, projektleder for 10. Give Away

Det er midt i maj måned på Djurslands Efterskole. Spisesalen er dækket, og eleverne får lige sat den sidste bordpynt på plads da de første gæster ankommer under forårssolen.
Vi har inviteret vores besøgsvenner til en afsluttende markering af det samarbejde vi har haft i løbet af skoleåret. Eleverne i 10. Give Away har siden august 2013 besøgt lokale borgere i Fjellerup og omegn. Nogle besøgsvenner har brug for en god samtale og fortæller om børnebørn og dengang de selv var unge, mens andre har behov for hjælp til praktiske gøremål som eksempelvis havearbejde og hjælp til at sende en e-mail.

Engageret støtte til Liberia

Nu sidder vi alle i spisesalen og nyder varme hveder mens der ved bordene bliver fortalt oplevelser fra året der gik: ”Det har været ret stort for mig at opleve at vores besøgsvenner har delt deres personlige tanker med os selvom vi er så unge. Jeg tror de har nydt at få besøg, selvom vi ofte bare sad og lyttede,” fortæller Rikke Schou.
Efter kaffen rejser Simone Ettrup Larsen og Emma Nørgaard sig og fortæller om årets indsamlingsprojekt: ”Vi har i år samlet ind til Den lutherske Kirke i Liberia,” begynder Emma. De fortæller videre om hvorledes de og resten af 10. Give Away i løbet af året med hjælp fra Promissio har lært om Liberia og kirkens betydning for landet. De fortæller hvilke indsamlinger årgangen har afviklet, og om den pengegave vi nu kan give til Den lutherske Kirke i Liberia: ”Og vi har nu fået samlet omkring 105.000 kr. ind til kirken i Liberia,” slutter en storsmilende Simone.
Det utroligt flotte resultat vidner om et stort engagement fra elevernes side – deres iver ved et sponsorløb tidligere på foråret genererede alene 75.000 kr. Vi er meget stolte af skolens elever og sammen med dem glade for at kunne give en stor gave videre til mennesker der virkelig har behov for det. Det er samtidig vores største håb og mål at eleverne ikke blot lærer at give penge til mennesker i nød, men at de får hjerte for deres medmenneske.

Diakoni på lokalt og globalt plan

Det kan mærkes når vi ser på os selv og vore medmennesker med Guds øjne. På Djurslands Efterskole har vi nu for andet år tilbudt eleverne en 10. klasse hvor vi har bevaret klassiske basisfag som dansk, engelsk og matematik, men tilføjet nye som eksempelvis diakoni og psykologi. Målet med klassen er blandt andet at eleverne på en helt konkret måde får lov til at se hvilken betydning et kristent menneske- og livssyn har for mødet med mennesker. Vi ønsker at det både skal have en lokal og en global betydning, og derfor udøver vi diakoni i skolens lokalmiljø, men samtidig retter vi fokus og kræfter mod den del af verden hvor vi kan hjælpe med basale menneskelige behov.
Vi har i samarbejde med Promissio fundet frem til projekter i Liberia som deler vores kristne menneskesyn og samtidig yder en stor indsats for landets borgere, ligesom vi – i samarbejde med en luthersk skole i Betlehem – giver eleverne mulighed for at møde unge der lever under helt andre vilkår.
Vi oplever Promissio som en god og relevant samarbejdspartner i forhold til skolens pædagogiske sigte, og vi glæder os over at kunne fortsætte samarbejdet det kommende skoleår.

23. juni 2014

10. Give Away

10. Give Away er en ny 10. klasse på Djurslands Efterskole hvor eleverne arbejder med mission og diakoni.
Hvert år vælges et nyt projekt som eleverne samler ind til - de planlægger og afvikler selv indsamlingen. Klassen rejser hvert år til Israel for at gå i Jesu fodspor og møde andre unge fra en helt anden kultur. Året afsluttes med en tværfaglig prøve bestående af en skriftlig opgave og et mundtligt forsvar.
Se mere på www.djurslands.dk.