Unge tager del i Guds mission

Promissios ungdomsarbejde tog sine første spæde skridt i august 2012. Derfor kan vi snart skrive ”tre års fødselsdag” i kalenderen, og det er jeg både glad for og stolt af. 

Af Louise K. Mikkelsen, ungdomsnetværker fra 2014-2015

Da jeg kom som ny ungdomsnetværker i august 2014, mødte jeg en nyetableret styregruppe bestående af otte unge, friske og forskellige mennesker. Trods forskellighed skinner deres fælles mål igennem: brand for Gud, mission og Afrika.

Konkrete aktiviteter

PromissioYouth er organiseret med en styregruppe, og derunder udgår forskellige projektgrupper som kan have vidt forskellige formål.

En projektgruppe har øje for projektet ”Fyld bibelskolen op” og arbejder på at samle ind til teologisk uddannelse for unge i Dodola, Etiopien. Gruppen har produceret nogle smukke postkort som skal bruges til at informere om og samle penge ind til projektet. Postkortene skal medbringes når forkyndere fra styregruppen tager ud og forkynder i ungdomsgrupper, og når PromissioYouth har en stand på kristne events og ved egne workshops.

Derudover er en anden projektgruppe på vej som vil opdatere bærbare computere inden de sendes til teologistuderende i Etiopien. 

At være på vej

Det sidste år har været udfordrende. Det har været svært at finde fodfæstet og finde ud af hvor kræfterne skulle lægges.

I dag arbejder styregruppen på at sætte fokus på global mission og den enkeltes plads i mission. Vi er alle en del af Guds mission, og vi må derfor spørge os selv: Hvor er min plads i Guds mission? Styregruppen arbejder netop på at holde seminarer og workshops på events for unge kristne. Temaerne kan være: global mission, min plads i mission og udholdenhed. 

I en travl hverdag fyldt med studie, arbejde, venner og fritidsinteresser kan global mission pludselig komme sidst på prioriteringslisten. Det er derfor centralt at vi bringer det på dagsordenen – hos os selv og hos andre unge.

Vi er ikke blevet lovet medvind på cykelstierne i arbejdet for Guds rige – tværtimod. Men vi er blevet lovet at det er det værd, og at Gud går med. Styregruppens medlemmer stiler først og fremmest mod at flere unge må se sig selv som en del af Guds mission, og ønsker at opmuntre flere til at tage del i den. Det er en udfordrende, men ikke mindst berigende opgave at være del af.

Tak for jeres forbøn for PromissioYouths arbejde! Vil I fortsat være med os i bøn for verdens unge – og for at gøre Guds navn kendt globalt og lokalt? 

8. juli 2015