Vi har brug for hinanden

PromissioYouth vil give danske unge partnerskab med etiopiske elever på Mekane Yesus Kirkens bibelskole i Dodola – til glæde for begge parter.

Af Gitte Knudsen, frivillig i PromissioYouth

Hvordan engagerer man unge i international mission? Det har jeg og andre brugt en del krudt på at tænke over. Da vi fremlagde en idé for en gruppe unge frivillige i PromissioYouth, vakte det den ønskede reaktion: Gejst, iver og stor idérigdom.
Idéen går ud på at danske unge kan få et partnerskab med unge bibelskoleelever i Dodola i Etiopien. Når unge skal engagere sig i mission, vil de gerne selv være med til at sætte rammerne. - Det opleves kedeligt at gå i gang med noget som andre har tilrettelagt.
Det kræver meget energi og stort engagement, men jeg er stolt af at vi indtil videre er syv frivillige der er engagerede i bibelskolen i Dodola og dens elever fra Wabe Batu Synodens område. For de har brug for en håndsrækning. Der er få kristne i det muslimske område, og få har lyst til at blive der efter endt uddannelse. Der er mangel på præster på trods af mange kirker og prædikesteder.
Helt fantastisk er det at missionærerne Inger og Arne Holmgaard er i Dodola for at støtte bibelskolen. De er et fantastisk bindeled til de etiopiske elever, og de har vist sig utroligt hjælpsomme.

Vi tror på projektet

Projektgruppen ønsker at få flere unge danskere til at se at de etiopiske elever har brug for opbakning – og at vi har brug for deres vidnesbyrd og indsigt. Vi har brug for deres påmindelser om hvor vigtigt det er at bede til den levende Gud som er den eneste der rigtigt kan hjælpe i svære situationer. Vi har brug for at de minder os om at alle vores ting ikke er nødvendige for at få Guds rige nåde.
Konkret vil vi gerne engagere foreninger og privatpersoner. Vi vil lave al vores informationsmateriale selv. For rigtigt at komme i gang har vi planer om at søge fonde så to personer kan rejse til Dodola og møde eleverne. Det næste skridt er at lave materiale og begynde indsamlingen. Vi sætter et ambitiøst indsamlingsmål, for det er essentielt at vi kan have missionærer i Dodola, at der er senge i sovesalene, og at der er løn til lærerne. Det hører alt sammen med til at drive en bibelskole effektivt, og det vil vi støtte.
Vi tror på at vi unge kan få et særligt forhold til bibelskolens elever. At vi kan dele bedeemner og vidnesbyrd om den Gud vi tror på. Det er vores bøn at flere danskere må kunne se at vi som kristne brødre og søstre har brug for hinanden.  

26. augut 2014