Afsluttede projekter

Over tid har vi sammen med vores partnere i Afrika samarbejdet på mange forskellige fronter for at vise næstekærlighed og være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Læs om nogle få af de forskellige projekter, som vi har afsluttet.