Kirkens aids-projekt i Guinea

Projektet hjælper mennesker med at beskytte sig mod hiv og aids - og leve et godt liv med hiv-virus i kroppen.

Flere og flere får hiv

I Guinea døde 5.100 personer af aids i 2012, og 120.000 personer - eller 1,5 procent af befolkningen - var smittet med hiv. Og hvert år bliver flere smittet.

De fleste af dem der er ramt af hiv eller aids, bor i de store byer og i skovregionen hvor 7 procent af befolkningen skønnes at have hiv eller være syge af aids. Skovregionen er Guineas spisekammer, og mange handlende henter varer til andre dele af landet - og bringer hiv-virus til regionen. At der er så mange hiv-smittede i Guinea hænger også sammen med udbredt uvidenhed om sygdommen. Andre årsager er at fattigdom sender mange unge piger ud i prostitution, og at polygami er meget udbredt både blandt det muslimske flertal af befolkningen og blandt dem der følger afrikansk religion og kultur.

Projektet arbejder på mange fronter 

I 2011 startede Den lutherske Kirke i Guinea et aids-projekt  i amterne N'Zerekore, Lola og Macenta i Guineas sydlige skovregion hvor der bor omkring 2,5 millioner mennesker.

Formålet med projektet er at skabe øget kendskab til hiv/aids problematikken i befolkningen, forebygge smittespredning, drive fortalervirksomhed for mennesker der lever med hiv/aids og reducere antallet af aids-relaterede dødsfald i området.

Det gør man ved at udruste religiøse ledere, sundhedspersonale, ledere og indbyggere i lokalsamfundene til at give et samfundsbaseret svar på hiv/aids epidemien. Og ved at fremme en adfærdsændring der kan hjælpe den enkelte til at beskytte sig mod hiv/aids og andre seksuelt overførte sygdomme. Derudover uddanner projektet aids-rådgivere og opretter rådgivningscentre i tre lokalområder hvor befolkningen kan komme til frivillig aids-rådgivning og blive hiv-testet.

Projektet finansieres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og støtten formidles gennem Promissio. Det første år var bevillingen på næsten 200.000 kr., og i perioden fra den 1. juni 2012 til den 31. maj 2015 er projektstøtten på 750.000 kr.