Sundhedsprojekt i Liberia

Sundhedsprojekt på Curran Lutheran Hospital skal øge folkesundheden i det nordlige Liberia.

Projektet bygger på erfaringer og positive resultater fra Curran Lutheran Hospitals projekt med mobilklinikker og basal sundhedsundervisning i 49 landsbyer i Salayea og Zorzor Amt i det nordlige Liberia i 2006-2010.

I 2011-2015 skal projektet opbygge kapaciteten i det primære sundhedssystem til gavn for befolkningen i Salayea og Zorzor distrikter hvor man vil udbrede modellen til hele hospitalets indsatsområde, i alt 121 landsbyer. Gennem undervisning og supervision vil man opbygge kapaciteten hos lokale samfund og sundhedsinstitutioner så de samarbejder mere og koordinerer indsatsen, særligt når det gælder kvinder og børn.
Indtil nu har alle sundhedsydelser været gratis fordi løn, medicin osv. er blevet betalt af store udenlandske donorer. Det vil ændre sig den dag pengestrømmen fra udlandet stopper. Derfor må der arbejdes på en god model for selvfinansiering så sundhedssystemet fortsat kan fungere når det sker. Til den del får projektet professionel sparring fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet som har erfaring med udvikling af lokale forsikringsmodeller i Vestafrika. Finder man en brugbar finansieringsmodel, vil projektet også kunne blive et attraktivt bud på en model for sundhedsarbejde i afsidesliggende områder i andre dele af Liberia.
Danida har bevilget 6.976.000 kr. til projektet i 2011-2015 efter ansøgning fra Promissio i samarbejde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Projektet sluttede med udgangen af marts 2016. Se evalueringsrapport for perioden januar 2011 til marts 2016 her.