Sundhed til mødre og børn i Liberia

Sundhedsprojekt på Curran Lutheran Hospital skal give gravide kvinder en sikker fødsel og nyfødte børn en god start på livet.

Liberia er et af de lande i verden hvor der dør flest spædbørn og mødre. Det vil Den lutherske Kirkes Curran Lutheran Hospital lave om på med et sundhedsprojekt for mødre og deres børn.

For at sikre at færre børn og mødre dør, kræver det et stærkt sundhedssystem hvor børn regelmæssigt tilses af uddannet sundhedspersonale, og hvor kvinder kan føde under overvågning af professionelle jordemødre. Men i Zorzor og Salayea distrikter i Lofa Amt i det nordlige Liberia skal halvdelen af indbyggerne gå i mere end to timer for at komme til den nærmeste sundhedsklinik.

Hvis en gravid kvinde får komplikationer, kan der gå lang tid før hun bliver bragt til en klinik hvor hun kan få kvalificeret hjælp. Det kan være fatalt både for hende og barnet. Fejlernæring koster livet for mere end en tredjedel af de børn der dør før de fylder fem år. Og mange børn dør af malaria, tuberkulose og diarré. Sygdomme som forholdsvist let kan forebygges eller kureres med den rette behandling. Men ofte kommer børnene desværre ikke til uddannet sundhedspersonale før det er for sent.

Projektet kørt 2006-2010, og var finansieret af Danida via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Promissio. Projektet er udvidet til et større sundhedsprojekt der kører i 2011-2015.

At mindske dødeligheden blandt børn og mødre er to af FNs otte mål for hvad man vil opnå på udviklingsområdet inden 2015. Se www.2015.dk.

De barske tal

Liberia

Danmark

Antal indbyggere pr. læge

10.000-50.000

190

Af 1.000 levendefødte børn dør så 
mangefør de bliver et år gamle

72

4

Af 1.000 levendefødte børn dør så 
mange før de bliver fem år

1990: 244
2011: 78

4

Pr. 100.000 levendefødte børn dør så 
mange kvinder i forbindelse med fødslen

760