Skolegang til forældreløse børn

Den Lutherske Kirke i Liberia giver verdens svageste hjælp til en bedre fremtid.

I Liberia har mange børn mistet deres forældre til aids eller ebola. Disse børn bliver ofte afvist af familien og lever et liv på samfundets bund uden håb om bedring. Det vil Den Lutherske Kirke i Liberia ændre. De støtter derfor en række forældreløse børn med mad, skolepenge, uniformer og skolematerialer. Derudover kommer børnene på lejre og udflugter, hvor de kan møde hinanden og opleve, at de ikke er alene.

Det sker

  • Cirka 120 elever er omfattet af projektet, heraf nogle få på en videregående uddannelse.
  • Den Lutherske Kirke i Liberia screener og udvælger børnene, så dem med størst behov får hjælp – igennem udvælgelsen sikres en ligelig kønsfordeling.
  • En gruppe frivillige i Gjern finansierer langt størstedelen af projektet med støtte fra Promissio ved at samle ind i Danmark.

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7913adresse og CPR-nummer for fradrag).

 

Relaterede artikler

Se mere om projektet på Gjern-gruppens hjemmeside www.liberiaprojektet.dk

»Jeg takker Gud for jer. Igennem jer har Gud hjulpet en masse børn. Jeg beder altid for dem, der støtter os – de er i mit hjerte. Jeg beder også om, at de fortsat vil støtte, så andre børn kan få samme hjælp, som jeg har fået.«

- Marcus K. Doe, ung mand uddannet gennem projektet