Det bedste til muslimerne

I det sydøstlige Etiopien er op imod 95 % af befolkningen muslimer, og derfor er der brug for kristne evangelister i området, som kan forkynde de gode nyheder.

I det sydlige Etiopien er Mekane Yesus-kirken fattig og trængt. Wabe Batu-synodens 63.000 kristne medlemmer lever spredt i et område, der er større end Danmark. Til sammenligning bor der mere end en million muslimer i området, og kirken oplever forfølgelser, hærværk og diskrimination.

Kirken har et brændende ønske om at nå alle disse mennesker med evangeliet. Men synoden er fattig og har alt for få ledere, præster og evangelister, og de kristne i menighederne har brug for undervisning for at løfte opgaven. 

 Se videoen og bliv klogere på bibelskolen i Dodola.

Det sker

  • På Sister Janne Memorial Bible School i Dodola uddannes evangelister til området.
  • Wabe Batu-synoden underviser i etablering af gode relationer mellem kristne og muslimer.
  • Wabe Batu-synoden har en universitetsevangelist i Robe, som også afholder evangelisationskurser for de studerende.
  • Wabe Batu-synodens ungdomskoordinator underviser og opbygger de unge.

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7952, adresse og CPR-nummer for fradrag).

 

Relaterede artikler

 

Projektet hed tidligere "Kirken vil forkynde for muslimer"

»Det er hårdt at prædike for muslimerne, men jeg bliver ved alligevel. Jeg har forstået, at Jesus er Guds søn. Jesus er i live. Den sandhed bliver jeg nødt til at fortælle videre,«

Dametu Biru, elev på bibelskolen i Dodola