Evangeliet på alle sprog

MY-LINC arbejder for at bringe evangeliet over kulturgrænser i et land med flere end 80 forskellige sprog.

Etiopiens 100 millioner indbyggere taler cirka 80 forskellige stammesprog med i alt cirka 200 dialekter. Det er derfor ikke alle etiopiere, der kan tale med hinanden, og kulturforskellene kan være store – selv mellem nabostammer. Det giver Mekane Yesus-kirken en særlig opgave at løfte, når den ønsker at bringe evangeliet til alle.

MY-LINC vil være bindeled

Mekane Yesus Language and Intercultural Centre (MY-LINC) udruster præster, evangelister og missionærer til at forstå og begå sig i Etiopiens spraglede sprogkultur. Centret arrangerer blandt andet kurser ude i landet, hvor de hjælper menigheder til at favne og imødekomme forskellige stammer og sproggrupper i nærområdet, så alle kan blive mødt af evangeliet på deres eget sprog og i deres egen kultur.

Det gør Promissio og MY-LINC

  • MY-LINC underviser i sprog for at udruste internationale missionærer og nationale medarbejdere i kirken til deres tjeneste.
  • MY-LINC arrangerer Cross Cultural Training-kurser rundt om i Etiopien for at vejlede og udruste præster og evangelister til at kunne forkynde evangeliet på en kulturelt relevant måde på tværs af forskellige kulturer i Etiopien.
  • Promissio har udsendt missionær Berit Østby som Program Advisor og Cross Cultural Training-konsulent på MY-LINC.
  • Promissio samler ind til missionærlønning i 2019.

Giv en gave til projektet

Giv en éngangsgave med kort eller bliv fastgiver til projektet nedenfor eller giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7965, adresse og CPR-nummer for fradrag).

Relaterede artikler

”Tidligere, når jeg så andre mennesker gøre noget, som virkede anderledes, drog jeg let konklusioner om, at de var nogle underlige skabninger. Nu har jeg lært hvor vigtigt det er at observere først, og så kun beskrive det jeg ser, uden at tolke det med det samme. Tolkningen får jeg af at lære menneskene og deres liv at kende, når jeg lærer mig deres sprog og kultur.”

Deltager i Cross Cultural Training i Dodola