Udviklingsprojekter

Foruden projekter, som finansieres gennem vores givere, er vi involveret i en række udviklingsprojekter, som blandt andet finansieres af Danida, formidlet gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) eller Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Promissios udviklingsprojekter er et samarbejde mellem Promissio, vores partnerkirker og enten CISU eller DMRU. Gennem årene har projekterne spændt fra HIV/AIDS-arbejde i Liberia til nødhjælp i Etiopien.

Foruden vores egne projekter kører den private projektgruppe i Gjern-projektet "Skolegang til forældreløse børn". Her samler de ind til forældreløse børn i Liberia, så de kan få mad, tøj og skolegang.

Læs mere om nuværende projekter