Årsregnskab for Promissio

Regnskaberne viser hvor vi fik pengene fra - og hvad vi brugte dem til.

Pænt resultat i 2016

Promissios årsregnskab for 2016 viser et overskud på 46.430 kr. før henlæggelser af gaver øremærket til senere anvendelse. Da der ingen henlæggelser var ender årsregnskabet på ovenstående overskud.

Se årsregnskabet for 2016 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay) 

Pænt resultat i 2015

Promissios årsregnskab for 2015 viser et overskud på 38.901 kr. før henlæggelser af gaver øremærket til senere anvendelse. Efter henlæggelser er resultatet et underskud på 64.859 kr.

Hovedårsagen til et godt resultat på trods af færre gaver og bidrag end der var budgetteret med i 2015, er at det ikke lykkedes at finde og udsende et missionærpar til Liberia som planlagt.

Se årsregnskabet for 2015 (inklusive indsamling via hjemmeside og MobilePay)

Pænt overskud i 2014

Promissios årsregnskab for 2014 viser et overskud på 481.966 kr. før henlæggelser af gaver  der er øremærket til formål i Etiopien og Liberia, og som først anvendes senere. Efter henlæggelser er overskuddet på 353.245 kr.

Overskuddet skyldes god opbakning fra givere og genbrugsbutikker og især at årets udgifter blev mindre end der var budgetteret med, blandt andet i Etiopien og Danmark.

Se årsregnskabet for 2014 (inkl. indsamling via hjemmesiden)

Underskud på 244.513 kr. i 2013

Dansk Ethioper Missions årsregnskab for 2013 viser et underskud på 244.513 kr.

I 2013 modtog DEM gaver og bidrag på i alt 5.573.393 kr. Det er 537.600 kr. mindre end der var budgetteret med, og 391.527 kr. mindre end i 2012. Nedgangen i gaver og bidrag skyldes blandt andet et væsentligt fald i gavebrevsbidrag: 301.311 kr. (= 15,3 procent) mindre i 2013 end i 2012 hvor DEM fik et ekstraordinært stort gavebrevsbidrag. (Sammenlignet med 2011 faldt gavebrevsbidrag i 2013 med 3,4  procent.)
Via særindsamlinger modtog DEM desuden 407.414 kr. i 2013. Det er 148.857 kr. mere end i 2012.

I 2013 blev der overført 629.600 kr. til driften fra DEMs arvefond. Det svarer til de foreskrevne 20 procent af arvefondens saldo pr. 1. november året før. DEMs arveindtægterne nåede i 2013 op 428.327 kr. hvorefter arvefonden var på 2.947.046 kr. ved årets udgang.

Pr. 31. december 2013 var DEMs egenkapital på 753.333 kr.
Samlede indtægter i 2013: 8.042.075 kr. (= vækst på 1,99 procent i forhold til 2012.)
Samlede udgifter i 2013: 8.286.588 kr. (= vækst på 5,82 procent i forhold til 2012.)

Se årsregnskabet for 2013.
Se regnskab for indsamling via hjemmesiden i 2013.

Overskud på 38.663 kr. i 2012

Dansk Ethioper Missions årsregnskab for 2012 viser et overskud på 38.663 kr. Der var budgetteret med et underskud på 155.000 kr. i 2012.

DEM modtog i 2012 gaver og bidrag på i alt 5.964.920 kr. Det er 160.080 kr. mindre end der var budgetteret med - og 339.983 kr.  mere i forhold til gaveindtægterne i 2011. I 2012 modtog DEM desuden 258.557 kr. fra særindsamlinger, og dermed kom DEMs samlede indtægter i 2012 op på 6.223.477 kr.

Se årsregnskabet for 2012 
Se regnskab for indsamling via hjemmesiden i 2012

Underskud på 66.004 kr. i 2011

Dansk Ethioper Missions årsregnskab for 2011 viser et underskud på 66.004 kr. Der var i forvejen budgetteret med et underskud på 198.000 kr.

DEM fik i 2011 gaver og bidrag på 5.624.937 kr. Det er 590.000 kr. mindre end indtægtsbudgettet for 2011 og en nedgang på 73.851 kr. i forhold til gaveindtægterne i 2010. Til gengæld oplevede DEM i 2011 en flot indtægtsstigning på særindsamlingerne som i alt kom op på 766.411 kr. Det er 429.973 kr. mere end i 2010. Særindsamlingerne har især været øremærket til sultkatastrofen i Etiopien, til opførelsen af TORVET i Aarhus og til skolegang for forældreløse børn i Liberia.

Se årsregnskabet for 2011.

Underskud på 99.796 kr. i 2010 

Dansk Ethioper Missions årsregnskab for 2010 viser et underskud på 99.796 kr.

Resultatet skyldes nedgang i gave­indtægterne. Samtidig har der været besparelser på udgiftsbudgettet på 266.000 kr., hvilket primært skyldes at ansættelsen af ny netværksmedarbejder blev udskudt til 2011.

I 2010 modtog Dansk Ethioper Mission i alt gaver og bidrag på 6.035.226 kr., inkl. særindsamlinger. Gaver og bidrag var på 5.698.788 kr. Det er 271.212 kr. mindre end indtægts­budget for 2010 og 284.067 kr. mindre end gaveindtægter i 2009. Fra særindsamlinger kom der 336.438 kr. i 2010.

De samlede indtægter for 2010 var på i alt 7.522.296 kr., og udgifterne løb op i 7.564.651 kr.

Årets resultat betyder at Dansk Ethioper Missions egenkapital pr. 31.12.2010 var på 663.025 kr. 

Se årsregnskabet for 2010.

Overskud på 168.999 kr. i 2009

Dansk Ethioper Missions årsregnskab for 2009 viser et overskud på 168.999 kr. Resultatet fremkommer primært som følge af besparelser på arbejdet i Danmark.

I 2009 var DEMs samlede indtægter var 6.971.752 kr. hvoraf de 6.066.150 kr. kom ind som gaver og bidrag inklusive særindsamlinger. Det er 12.145 kr. mindre end indtægtsbudgettet for 2009 og 61.757 kr. mindre end gaveindtægterne i 2008.

DEMs samlede udgifter var 7.056.674 kr. i 2009.

Der er i alt overført 444.976 kr. til driften i 2009 fra tidligere henlæggelser. Beløbet er blandt andet anvendt til projekter i Etiopien og Liberia og til renovering af missionærbolig i Liberia. I 2009 er der foretaget henlæggelser på 191.055 kr. til projekter i Etiopien og Liberia som først skal udbetales senere efter aftale med samarbejdspartnerne.

Årets resultat betyder at DEM pr. 31. december 2009 har en egenkapital på 762.822 kr.

I 2009 modtog DEM kontant arv på i alt 920.321 kr. som er tilført DEMs arvefond. Desuden arvede DEM i 2009 en endnu ikke solgt ejendom som efter seneste ejendomsvurdering har en værdi på 1,45 mio. kr. Denne værdi er ligeledes tilført arvefonden. Til driften i 2009 er der overført de budgetterede 188.600 kr. fra arvefonden som herefter har en beholdning på 3.400.980 kr.

Se årsregnskabet for 2009.

Før den 15. maj 2014 hed Promissio: Dansk Ethioper Mission (DEM).

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Lotte Birch Carlsen, netværkskoordinator