Promissios projekter

Sammen med vores partnere i Afrika arbejder Promissio på mange forskellige fronter for at vise næstekærlighed og være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Promissio støtter partnerne ved at sende medarbejdere og penge til arbejdet i Afrika, og en del af det arbejde præsenterer vi her som projekter.

Læs om de forskellige projekter, og se hvordan du kan være med - enten alene eller sammen med din menighed, din familie, dit missionshus eller din arbejdsplads.

Nogle projekter har brug for støtte i form af pengegaver. Nogle projekter finansieres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling eller Civilsamfundspuljen. Alle projekter behøver din forbøn.

Del denne side
Dagens bedeemne

Curran Lutheran Hospital i Liberia