Danmark

"Hjem er noget, jeg har sagt farvel til"

Daniel Lanting lever hele sit børneliv som missionærbarn i Etiopien. Han vokser op som "den hvide etiopier", men må med tiden sande, at han hverken er helt etiopier eller helt dansker. Han er i virkeligheden noget tredje.

For meget af det gode

2023 gav et stort underskud, fordi vi ville for meget, og det skal vi nu indhente sammen med Promissios venner.

Forandringens vinde

Hvordan forholder vi os til forandringer? Vores planer samsvarer ikke altid med virkeligheden. Gud er den samme. Målet er det samme. Det er blot udførslen, som må tilpasses virkeligheden.

Gaver med rettidig omhu...

... giver en sundere brug af midlerne, fordi vi kan planlægge brugen bedre.

Livsvigtigt engagement

- engagerede mennesker er afgørende for enhver organisation.