Stor succes med at lære hebræisk

”Programmet lokker de bedste præstationer frem i de studerende,” fortæller professor Nicolai Winther-Nielsen, der har undervist i hebræisk på Mekane Yesus-seminariet og i den forbindelse har introduceret sprogindlæringsprogrammet Bible Online Learner.

Af Katrine Schøler Holmgaard, missionær i Etiopien

IT-lokalet på Mekane Yesus-seminariet er fyldt med studerende, men stille. En stilhed som afspejler fuld koncentration. For her er de studerende i gang med at lære hebræisk gennem sprogindlæringsprogrammet Bible Online Learner, som professor Nicolai Winther-Nielsen har designet og koordinerer udviklingen af – og nu bruger i undervisningen af de studerende.

Nogle få studerende går rundt og hjælper andre, og en af dem er Aynalem Addis, som går på bibeloversætterlinjen på Mekane Yesus Seminary.

Hun sætter mig grundigt ind i computerprogrammet og viser meget pædagogisk de oversigter over vokaler og konsonanter, som Nicolai Winther-Nielsen har gennemgået med de studerende.

”For tre uger siden kunne jeg ikke hebraisk. Nu skriver jeg forskellige ord på sproget. Programmet fortæller mig, om det er korrekt,” siger hun stolt, og efter at hun engageret har vist og forklaret mig forskellige funktioner, fortæller hun med strålende øjne:

”Jeg studerer denne uddannelse, fordi jeg skal være bibeloversætter. Derfor er det meget vigtigt, at jeg bliver god til de bibelske sprog.”

Hun skal være med til at oversætte Bibelen til sit sprog, Gamogna, og senere kan hun være vejleder for oversættelse af Bibelen til andre sprog i Etiopien.

Imponerende resultater

Nicolai Winther-Nielsen er professor på Dansk Bibel-Institut i København, men i februar og marts 2019 var han korttidsudsendt af Promissio som underviser på Mekane Yesus-seminariet, og i den forbindelse lærte de studerende at bruge IT-programmet Bible Online Learner.

”Jeg implementerede blandt andet systemet på seminariet, fordi måden at lære sproget på, lokker de bedste præstationer frem i de studerende, og det sætter sig bedre fast. Læringsmetoden gør, at de studerende ikke sidder passivt lyttende og på et teoretisk niveau i lang tid. I stedet er de selv aktivt i gang hele tiden, og man risikerer ikke først at opdage til eksamen, at en studerende ikke har lært sproget. Samtidig har programmet også et element af spil over sig, som kan gøre det motiverende for de studerende at lære,” forklarer Nicolai Winther-Nielsen.

Halvdelen af de studerende havde ikke e-mailadresser, da undervisningen begyndte, og det siger lidt om, hvor vante de er til at bruge computer og internet. Alligevel er pilotprojektet med implementering af systemet og undervisning for 30 studerende gået over al forventning, og Nicolai Winther-Nielsen er meget imponeret over klassens præstationer, som ligger højere, end hvad han har set i de vestlige lande, som anvender systemet.

De studerende er også meget motiveret af programmet, hvilket der ifølge Nicolai Winther-Nielsen er flere grunde til:

”De er de første i Etiopien til at lære hebraisk på denne måde, det er via en computer, det er en anderledes type undervisningsform, og de kan lægge alle kræfter i og komme til tops med meget klar dokumentation via statistikken.”

”Det er som et spil”

I det bagerste hjørne af lokalet sidder Tekle Arega. Da jeg spørger ham, hvad han synes om at lære hebraisk via et computerprogram, svarer han med et stort smil:

”Det er som et spil – det er sjovt for os”.

De studerende bruger også programmet, når de laver lektier uden for undervisningstiden, og mens Tekle Arega staver sig til ”David” og ”Esau” på hebraisk tilføjer han:

”Selvom Nicolai ikke er til stede i lokalet så er det stadig vigtigt, at jeg gør mit arbejde, for Nicolai følger med i statistikken over, hvor langt vi er.”

Det er en motiverende faktor i et land, hvor undervisere har stor autoritet. Og statistikken giver også konkurrencegenet frit spil, når Nicolai Winther-Nielsen lægger anonymiserede data ud for klassens præstationer, hvor hver enkelt studerende kan sammenligne egne præstationer med klassen.

Stort potentiale for programmet

Nicolai Winther-Nielsen ser et stort potentiale for Bible Online Learner i Afrika, hvor målet er, at Bibelen skal oversættes af folk, som bruger sproget som deres modersmål – og hvor der er mangel på undervisere i de bibelske sprog.

”Programmet giver nye muligheder for bibeloversættere og bibeloversætteruddannelser. Her kan studerende med et lokalt sprog, som Bibelen endnu ikke er oversat til, lære de bibelske sprog langt ude på landet ved at blive koblet på systemet,” siger Nicolai Winther-Nielsen.

Systemet har også et program for at lære græsk, og det kan muligvis blive det næste skridt i Etiopien. Fra midten af marts indførtes en ny løsning med en lille minicomputer, så programmet kan køre offline uden opkobling til internettet.

I klasselokalet er Zetseat Fekadu og Albene Abraham med som hjælpelærere, og det er også planen, at de skal oplæres som specialbrugere af systemet, så de selv kan undervise ved brug af Bible Online Learner i fremtiden.