Promissios vision og strategi

Promissio handler om mennesker - og det livsforvandlende møde. Vores Mission Statement (eksistensberettingelse) lyder: Evangeliet over grænser - sammen med vores partnere.

Promissio forstår sig selv som et fællesskab af evangelisk-lutherske kristne der varetager en del af kirkens globale missionsopgave og ansvar. Promissio vil være en ressource for kirkernes liv, vækst og fornyelse - både i vores samarbejdslande og i Danmark.

Mission Statement

Evangeliet over grænser - sammen med vores partnere.

Visioner og strategier 

Promissio har to overordnede visioner for arbejdet og strategier for, hvordan vi vil føre visionerne ud i livet.

Vision 1: Promissio styrker partnerkirkers mission.

Strategier:

 • Sund oplæring
  Promissio arbejder på en sund evangelisk-luthersk teologisk oplæring af både præster og almindelige medlemmer – herunder til styrkelse af ledelsen i kirken.
 • Medmenneskelig omsorg
  Promissio arbejder med sociale og omsorgsmæssige opgaver til gavn for det hele menneske.
 • Urbane udfordringer
  Promissio arbejder med på udfordringerne ved kirkens arbejde i storbyer.

Vision 2: Promissio inspirerer og udruster kristne i Danmark til at deltage aktivt i international mission.

Strategier:

 • Kald til tjeneste
  Promissio kalder til tjeneste og skaber åbninger for at møde og opleve arbejdet.
 • Konkret deltagelse
  Promissio giver mulighed for at deltage i international mission.
 • Migrantarbejde
  Promissio trækker inspirationen fra Afrika til Danmark, så mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus i Danmark.
 • Øget økonomi
  Promissios missionsarbejde er fremtidssikret med større indtægtsgrundlag.