Promissios vision og strategi

Promissio vil med hjerte, mund og hænder være Guds redskaber til at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus!

Promissio forstår sig selv som et fællesskab af evangelisk-lutherske kristne der varetager en del af kirkens globale missionsopgave og ansvar. Promissio vil være en ressource for kirkernes liv, vækst og fornyelse - både i vores samarbejdslande og i Danmark.

Mission statement

Evangeliet over grænser - sammen med vores partnere.

Visioner og strategier 

Promissio har to overordnede visioner for arbejdet og strategier for hvordan vi vil føre visionerne ud i livet.

Vision 1: Promissio styrker nye og gamle partnerkirkers mission.

Strategier:

  • Promissio støtter og sender fagligt, åndeligt og personligt kvalificerede medarbejdere.
  • Promissio arbejder på en sund evangelisk-luthersk teologisk oplæring af både præster og almindelige medlemmer.
  • Promissio arbejder på at styrke partnernes ledelse af kirken og menigheder.
  • Promissio arbejder med på sociale og omsorgsmæssige opgaver.
  • Promissio arbejder med på udfordringerne ved kirkens arbejde i storbyer.
  • Promissio gør klar til at arbejde i et nyt land. 

Vision 2: Promissio inspirerer og udruster kristne i Danmark til at deltage aktivt i international mission.

Strategier:

  • Promissio kalder til tjeneste.
  • Promissio skaber åbninger for at møde og opleve arbejdet.
  • Promissio giver mulighed for at deltage enkelt og konkret i international mission.
  • Promissios missionsarbejde er fremtidssikret med større indtægtsgrundlag.

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Deborah Center: En ny chance til tidligere prostituerede