FN-direktør anerkender kirkens indsats mod HIV/AIDS

Afrikanske kirker var nogen af de første til at reagere på AIDS-epidemien, og i dag bringer de både heling og håb til HIV-smittede.

af markedsførings- og sekretariatskoordinator Line Reckweg Nissen

I begyndelsen af juli samledes lederne fra 54 afrikanske lande i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, til det 29. African Union (AU) Summit. På topmødet diskuterede statslederne tilstanden i og planerne for det afrikanske kontinent, og iblandt mange emner blev HIV/AIDS-problematikken taget op.

Michel Sidibé fra Mali er direktør for FN-organisationen UNAIDS, som leder den globale indsats mod HIV og AIDS. Han blev på topmødet mindet om, hvor betydningsfuld det kristne samfunds indsats er i kampen mod HIV og AIDS:

”Siden AIDS-epidemiens spæde begyndelse har mange religiøse samfund støttet millioner af mennesker, som lever med HIV, og beskyttet fremtidige generationer mod HIV gennem deres præventive indsats.

Deres engagement i sundhedsarbejdets frontlinje, specielt i Syd, går forud for mange sundhedsorganisationers. Kirker har bygget talrige hospitaler og klinikker; religiøse ledere, herunder kvinder, var blandt de første til at reagere på HIV,” skriver han til Religion News Service.

Dette billede genkender man i Liberia, hvor den liberianske lutherske kirke har etableret et vidtrækkende HIV/AIDS-program; siden 2005 støttet af Promissio gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Kirken når flere

Kirken har gjort meget for at nå de dele af landet, som den offentlige sektor ikke naturligt når ud til. Med sine oplysningsfremstød har kirken haft en rækkevidde på over 500.000 mennesker.

“Religiøse fællesskaber baner vej for mange, som er svære at nå. Deres mission om at vise kærlighed og omsorg til alle i nød, herunder verdens fattigste mennesker og dem, som samfundet har opgivet, har uddybet og udvidet effekten af den globale indsats mod AIDS,” anerkender Michael Sidibé.

Men det handler ikke alene om at bringe oplysning om prævention og smitteveje til så mange som muligt. For Den Lutherske Kirke i Liberia handler det i lige så høj grad om nedbryde det altoverskyggende tabu, som sygdommen udgør blandt befolkningen i en sådan grad, at smittede ikke tør indrømme deres tilstand selv over for deres nærmeste.

Som et resultat af kirkens HIV/AIDS-arbejde er der oprettet over tredive støttegrupper, hvor HIV-positive mødes og er sammen om de udfordringer, som sygdommen giver. Her kan man tale og dele åbent – et kendetegn som ifølge Michel Sidibé særligt knytter sig til de trosbaserede fællesskabers indsats.

Den Lutherske Kirke i Liberia ønsker at se det hele menneske, og denne holistiske tankegang bringer meget mere til HIV-smittede end blot behandling.

”Kirkens holistiske tilgang bringer både heling og håb til dem, som er påvirket af eller smittet med HIV,” konkluderer Michael Sidibé.

 

Læs mere om Promissios udviklingsprojekter og HIV/AIDS-arbejdet i Liberia i det kommende Promissio-blad. Det er tilgængeligt her på hjemmesiden fra fredag den 25. august.

Støt projektet En fremtid for Liberia”, og giv Den Lutherske Kirke i Liberia økonomisk kapacitet til at tjene folket med hjerte, mund og hænder.