Forbønsemne: Visum til Etiopien

Nye visumregler ser ud til at spænde ben for Promissios udsendelse af volontører og korttidsudsendte medarbejdere til Etiopien.

Etiopien har i december indført nye visumregler der betyder at Promissio nu kun kan få op till 30 dages visum til volontører og korttidsudsendinge. Samtidig er kravene for at få dette 'business visum' skærpet i forhold til tidligere.

For Promissio betyder det her og nu at vi har måttet aflyse den planlagte udsendelse af Joan Kastbjerg Skipper som skulle have været sprogvolontør på bibelskolen i Dodola fra den 9. januar, og af en korttidsudsending som skulle have undervist teologistuderende på Mekane Yesus Seminary fra januar.

Desuden betyder det at Sofie Mach Christensen og Anne Sofie Vævest Madsen, der er antaget som volontører i Addis Ababa fra marts/april og tre måneder frem, nu har fået besked om at de måske alligevel ikke kan komme til Etiopien som planlagt. 

Promissio har nu stillet udsendelsen af volontører og korttidsudsendinge i bero indtil vi kender resultatet af de undersøgelser som teamleder Anders Møberg nu er i fuld gang med i Addis Ababa - for at finde ud af om det overhovedet kan lade sig gøre at sende volontører og korttidsudsendinge til Etiopien fremover. Det har vi ikke kunnet skaffe entydigt svar på fra Danmark.

Bed for situationen:

  • Bed for dem der har fået aflyst deres tjeneste i Etiopien - og for dem der ikke ved om de kan komme afsted.
  • Bed for Anders' arbejde med at undersøge sagen.
  • Bed for at der må findes en mulighed for at vi kan sende folk til kort tids tjeneste i Etiopien.

19. december 2014