Livsvigtigt engagement

- engagerede mennesker er afgørende for enhver organisation.

Vi fra Promissio har været på kursus med engagement som overordnet tema. Vi var sammen med andre fra mange slags organisationer, som alle skal samle penge ind for at drive arbejdet.

Vi talte om, at Promissio er velsignet med mange engagerede mennesker. Andre havde det ligefrem svært med at fremelske engagementet. Og hvorfor så det?

Ét af mange mulige svar kan være, at Promissio bygger på mere end en vision - vi bygger på et løfte. Alle organisationer, som ønsker at engagere mennesker, må have en drøm om fremtiden, som man kan engagere mennesker i. Promissio har en vision, som giver retning i hverdagen. Samtidig opererer vi også på et løfte - og ’Promissio’ peger i den retning, for det er latin og betyder ’løfte’.

En vision peger ud i fremtiden; et løfte er forankret i fortiden og peger ind i fremtiden.

Det er Guds løfte vi opererer på, og det er absolut værd at engagere sig i, for det forvandler både krop, sjæl og ånd.

Men selv for Promissio er engagement en svær opgave. For vi lever i en tid, hvor det er svært at engagere kristne i Danmark, fordi unge såvel som gamle - generelt og måske lidt karikeret - elsker friheden. Eller elsker ikke at være bundet af det, vi ikke selv har bundet os til. Eller måske rettere: ikke har opdaget, vi har bundet os til.

Så hvordan engagerer vi dig anno 2023? Kan det lade sig gøre?
Vi vil gerne høre, hvordan du bliver engageret og tager del i arbejdet, for Promissio dør uden troens folks engagement.