Gavmildhed i årsregnskabet

En faktor som ikke står nogle steder; end ikke i en note til regnskabet!

Ved fremlæggelsen af Promissios årsregnskab kunne jeg med stor glæde takke for mange gode bidrag – både enkeltbidrag og via gavebreve og testamenter. Selvom vi fik færre gaver i 2015 end vi havde planlagt efter, så gik regnskabet stort set i nul, og vi må selvfølgelig hvert år overveje om vi skal skrue ned for aktiviteterne eller satse på flere bidrag i det kommende år – og flere faste bidrag for de længere forpligtelser.

Måske skulle jeg have sagt som Paulus da han takker de kristne i Filippi for deres gaver til Guds mission: "men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab.” (Fil 4,17.)

Ved første blik er det en ejendommelig sætning når han er ved at takke for bidrag til arbejdet! Er det givernes personlige regnskaber Paulus har ønsker for? Handler det om at det skal gå dem godt økonomisk så de kan sende ham mere til arbejdet? Nej, det tror jeg ikke!

Jeg tror at Paulus tænker på det åndelige udbytte for giverne. Paulus ønsker at vi får et sundt liv som Jesu disciple, og den sundhed kan for eksempel ses når du og jeg handler i gavmildhed. Men det handler ikke kun om økonomiske bidrag – vi har hver vores forskellige ressourcer som vi kan give af. Gavmildhed kommer kun når vi lever et liv under indflydelse af Kristus.

Jesus ønsker at alle mennesker bliver tilbudt evangeliet, og derfor må vi krydse forskellige grænser så alverdens mennesker får tilbuddet. Grænsen ind til din nabo er ikke langt væk og koster kun mod og lidt af din tid at krydse. Samtidig har vi brug for at ressourcestærke kristne gavmildt støtter arbejdet med af få evangeliet længere ud over de nationale grænser – så vi kan udsende danskere til andre lande, og så vi kan støtte kristne i andre lande i at tilbyde evangeliet til deres landsmænd.

Vær gavmild med det du har fået, sådan lever du sundt med i Guds Mission.

9. maj 2016