Sådan tænker Promissio om mission

Promissios bestyrelse har vedtaget et dokument med bibelteologiske basistanker om mission.

På sit møde den 9. november godkendte Promissios bestyrelse et basisdokument som begrunder hvorfor Promissio vil bringe evangeliet over grænser med hjerte, mund og hænder så mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Basisdokumentets titel er "Bibelteologiske basistanker om mission", og dokumentets første afsnit lyder således:

Guds mission

Vi tror at Guds mission først og fremmest består i hans egen sendelse af sig selv i sin søn Jesus Kristus til en fortabt verden for gennem hans korsdød og opstandelse at frelse mennesker.

Vi tror dernæst at Guds mission består i hans sendelse af sin Kirke til den verden der endnu ikke kender det gode budskab om frelsen alene ved tro på Kristus. 


Derefter følger uddybning af hvad det så betyder for den enkelte og for Promissios missionspraksis. 

Læs basisdokumentet her

20. november 2015