Situationen i Liberia

Der er gode og dårlige meldinger fra Liberia hvor 3.177 mennesker er døde af ebola siden virussen gjorde sit indtog i landet i marts. 

Det gode er optimismen omkring en ebolafri jul – altså håbet om at der ikke kommer flere ebolatilfælde efter jul. De seneste uger har det set ud til at antallet af nye smittede falder i hele landet. Der er områder i Liberia hvor virussen er ved at være væk, og der er fortsat store områder hvor der aldrig har været ebola. Der er også håb om at skolerne åbner til januar i hele landet.

Janice Gonoe, leder af Den lutherske Kirkes hiv/aids arbejde i Liberia, fortæller at der er en vis optimisme. Men på det seneste er der kommet flere tilfælde af ebola i hovedstaden Morovia og i Bong Amt (hvor blandt andet Totota og kirkens uddannelsescenter ligger). Det skyldes at folk bliver mere afslappede og mindre på vagt over for, vurderer hun. 

Janice Gonoe sammenligner situationen i Liberia med krig. Der er kaos. 

Der er rapporter om mangel på mad i flere områder, særligt i byerne. Madpriserne stiger. Folk har ikke råd til at købe mad, og særligt i byerne er der stor arbejdsløshed. Verdensbanken anslår at Liberias vækst i 2014 faldt fra anslået 8 procent til omkring 1 procent.

Situationen går hårdt ud over mennesker der lever med hiv-virus. Fordi sundhedsvæsenet er overbebyrdet, er der flere af dem der siger at de ikke kan få deres livsvigtige ARV medicin. De hiv-smittede er også blandt dem der er mest udsat for fattigdom, og har derfor ikke nok at spise. Også de forældreløse børn som Promissio støtter, er hårdt ramt.

Promissio samarbejder i øjeblikket med Den lutherske Kirke i Liberia og Janice Gonoe om at lave en ny ansøgning til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling om penge til mad til mennesker der lever med hiv og til børn der har mistet deres forældre på grund af aids.

10. december 2014