Kirkens aids-projekt i Liberia

Kirken er en væsentlig og anerkendt aktør i kampen mod aids og kampen for et værdigt liv med hiv. Projektet er afsluttet.

I 2002 begyndte Den lutherske Kirke i Liberia kampen mod aids i et fattigt land hvor der var borgerkrig frem til 2003.

Netop borgerkrigen bærer en stor del af skylden for at hiv og aids er blevet så udbredt i Liberia. Fordi krigen bød på voldtægt, næsten ingen sundhedssektor og ringe mulighed for oplysningsarbejde. 1,5 procent af Liberias befolkning er hiv-positiv, og 60 procent af dem er piger og kvinder (FN 2013).

Arbejder med viden, rettigheder og selvhjælpsgrupper

Kirken har været på forkant med aids-arbejdet og har blandt andet udviklet en model for rådgivning og testning som den liberianske regering har antaget som sin politik på området.

Kirkens aids-projekt gør en stor indsats for at lindre, opmuntre og skabe håb for de mennesker som har fået hiv-virus i blodet, ofte uforskyldt eller på grund af uvidenhed. Projektet oplyser også om hiv og aids så mennesker i Liberia får at vide hvordan man bliver smittet og hvordan ikke. Det er vigtig viden for folk selv, og det spiller en stor rolle for hvordan de behandler dem som har hiv eller er syge af aids. Det samme gælder kendskab til hiv-positives rettigheder i et samfund hvor hiv og aids fører til stigmatisering.

Frem til 2013 etablerede projektet omkring 40 lokale støttegrupper hvor folk der lever med virussen, får hjælp til selvhjælp. De 15 stærkeste grupper har udviklet sig til selvstændige organisationer. I 2013-2015 fokuserer projektet på at styrke selvhjælpsgrupperne for folk der lever med hiv og aids, så de fremover selvstændigt kan hjælpe mennesker der lever med hiv i deres lokalsamfund.

Kirkens aids-projekt køres i samarbejde med Promissio og med faglig vejledning fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Projektet finansieres af Danida - i 2002-2013 gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og i 2013-2015 gennem Civilsamfundspuljen (CISU). Promissio finansierer dog det delprojekt der sørger for skolegang til børn hvis forældre er døde eller syge af aids. 

I perioden 2002-2015 er der sammenlagt bevilget næsten 21 millioner kroner gennem Promissio til kirkens kamp mod aids i Liberia.

Projektet sluttedde januar 2016. Se evalueringsrapport for perioden august 2013 - januar 2016 her.

Promissio arbejder på at fortsætte aids-arbejdet gennem en ny bevilling af udviklingsmidler.