Et landsudvalgsmøde udover det sædvanlige

Promissios landsudvalg mødtes til det årlige landsudvalgsmøde, som denne gang blev holdt i nye rammer, fordi der skulle gøres plads til et uventet programpunkt.

Lørdag den 8. oktober summede Luthersk Missions missionshus i Aabenraa af snak, debat og nyheder om og fra Promissios arbejde i det forgange år. Landsudvalget var inviteret til det årlige landsudvalgsmøde, og der stod blandt andet snak om omstruktureringer og ”nyt land” på dagsordenen.

Et uventet programpunkt

Det havde i ugen forinden dog ikke været givet, at mødet skulle holdes i Aabenraa. Traditionen tro skulle arrangementet holdes på hjemmebane på TORVET i Aarhus, men da tidligere missionær, Hanne Tudlik Jessen, skulle begraves samme lørdag, blev der truffet en hurtig beslutning om at flytte mødet til Aabenraa. Det gjorde det muligt for deltagerne at medvirke til begravelsen over middag, hvilket mange var taknemmelige for.

”Det blev også et meget anderledes Landsudvalgsmøde, fordi nogle af os deltog i begravelsen ved Hanne Tudlik Jessen midt på dagen. For mig var det godt at være med og tage afsked med Hanne på den måde. Det blev også meget i etiopisk ånd. At man slipper, hvad man har i hænderne og stiller op. Der blev også samlet rigtig godt op på det, da vi kom tilbage til mødet, så det blev godt, selvom det var vemodigt og trist,” fortæller Helle Pedersen fra Vinde Helsinge på Vestsjælland.

Tid til drøftelse af omstruktureringer

Promissios sekretariat har i den senere tid undergået større omstruktureringer. Der var derfor sat god tid af til, at generalsekretær Frede Ruby Østergård og formand Per Rasmussen først gennemgik og forklarede forløbet, og at alle derefter kunne spørge ind til og drøfte situationen. Helle Pedersen var en af de mange, som havde set frem til netop dette punkt på dagsordenen, og hun tog opmuntret derfra:

”I mit sind har det fyldt meget med strukturændringerne og medarbejdere, der er blevet opsagt, og det var rart for mig at få flere informationer om tankerne bag strukturændringerne og derigennem også få en større forståelse for, hvorfor de synes, det var nødvendigt. Det var også godt at mærke, at bestyrelsen har været meget med i processen og beslutningerne, og jeg har stor tillid til, at de træffer de rigtige beslutninger, der bærer Promissio i den rigtige retning.”

Fantasien fik frit løb

Sidst men ikke mindst blev ambitionen om at begynde arbejde i et nyt land fra år 2020 præsenteret, og alle havde muligheden for at byde ind med forslag eller overvejelser. Mange lande og muligheder blev vendt og drejet, og formand for landsudvalget, Flemming Bay Thunbo, er spændt på, hvad det fører til:

”Snakken om et nyt land var også meget spændende, og her blev vendt mange gode og vilde idéer. Vi lod fantasien få frit løb med tanke på lande, hvor evangeliet ikke er kendt. Det endte med at blive en god snak om, hvad det er, vi kan i Promissio, som kan bruges et andet sted. Vi er ikke så langt i processen endnu, og det bliver spændende at følge, hvad det bliver til.”