Bliv tilknyttet Promissio som missionsfællesskab

Stå sammen med Promissio og oplev velsignelsen ved at bære missionsarbejdet gennem jeres medleven, forbøn og gaver.

Promissio ønsker med hjerte, mund og hænder at være Guds redskaber til, at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus. Det kan vi kun tilbyde, hvis Guds folk i Danmark og andre steder vil være med som støtter.

Derfor vil vi gerne invitere dit fællesskab fra kirke, missionshus eller et helt tredje sted til at være med i international mission gennem medleven, forbøn og gaver.

Som missionsfællesskab med tilknytning til Promissio kan man vælge:

  • at følge, bede for og samle ind til en missionærs arbejde
  • at følge, bede for og samle ind til et af Promissios projekter

Netop nu er der som fællesskab en enestående mulighed for at støtte plantningen af nye menigheder i Addis Ababa. Kontakt netværkskoordinator Tuja Stæhr Berg på tuja@promissio.dk for mere info. 

Sådan gør I

Det kræver, at der skal findes mindst én person, men hellere en gruppe i fællesskabet, som vil holde fanen højt, så international mission kommer på dagsordenen i kirkebønnen, i læsning af nyhedsbreve, gennem breve, mails, videoer eller andre små opmuntringer til f.eks. missionærerne og sidst – men ikke mindst – indsamlinger til arbejdet.

I kan altid tage kontakt til netværkskoordinator Tuja Stæhr Berg som gerne hjælper med ideer til engagementet og i det hele taget står til rådighed med konsulentbistand.

Velsignelsen ved arbejdet

Velsignelsen, der følger med en tjeneste, kan man for eksempel se i Guds ord til Abraham i 1. Mos. 12,2: ”Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig.” Eller der hvor Gud gennem Malakias siger til sit folk: ”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer,” (Mal. 3, 10).

Men det vigtigste er, at støtten fra os i Danmark faktisk betyder, at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus. Deri ligger den største velsignelse!

Kontakt
Netværkskoordinator Tuja Stæhr Berg, tuja@promissio.dk
telefon 24 52 50 21