Kursus for evangelister i Weito

”Jeg har aldrig tænkt på at jeg burde lære tsemakko sproget for at arbejde her som evangelist! Nu fortryder jeg at jeg ikke har gjort det tidligere!”

Hjertesukket kom fra en af de 19 som deltog i kursus i sprog og kultur for evangelister i Weito den 15. – 20. juni. 
Sprogskolens rektor, Mulugetta Demissie, og jeg tog derned som en del af sprogskolens udvidede vision om også at udruste lokale missionærer, hvilket disse i højeste grad er! 

Løs skrue koster tre timer

Weito ligger 640 km og halvanden dagsrejse sydvest for hovedstaden Addis Ababa, i Syd-Omo, og med os i bilen havde vi de tre etiopiere som arbejder i Bibeloversættelsesprojektet ved Weito centeret. Det blev en hyggelig tur hvor vi blandt andet havde søndagsgudstjeneste i bilen, med tekstlæsning, sang, bøn og endda kollekt!
Lige efter begyndte bilen at svaje så underligt, og så viste det sig at vi havde mistet en lang skrue som holder nogle af disse stænger bag baghjulene sammen. Spørg mig ikke om de tekniske detaljer, men løst blev det i hvert fald! Mens vi, efter telefon-råd fra vores gode mekaniker Worku i Addis, fik en bonde som kom forbi, til at snitte nogle pinde som vi kunne sætte ind i stedet for skruen, gik vores to mandlige passagerer tilbage langs vejen vi havde kørt på, for at se om de kunne finde skruen. To smådrenge fulgte med, og sandelig om ikke en af dem fandt skruen i grøftekanten! Men bolten manglede, så pindene gjorde nytte. Den første blev slidt ned efter bare en kilometer, men den næste sad som, ja, netop som en skrue helt til vi kom til næste by, Konso. Der fandt vi en mekaniker som havde den rette type bolt, og dermed var vi rejseklar igen, bare cirka tre timer forsinket.
Vi takkede Gud som havde holdt sin beskyttende hånd over os, det kunne have været så meget værre! 

Meget varmt i Weito

I Weito ventede evangelisterne, og snart var vi i gang med første samling. Temperaturen var stort set over 38 grader, det mærkede vi rigtigt, særligt om natten. Desto mere beundrede vi dem der bor og arbejder der til hverdag, den norsk-svenske familie Karsan og Fredrik Hector med to (snart tre) små børn, samt etiopierne som arbejder i Weito-dalen, men som selv er fra højlandet. Varmen er hård, og giftige kryb som skorpioner og edderkopper er en reel fare, og derfor behøver de alle vores daglige forbøn! 
Hectors arbejder for Wycliffe Bibeloversættere/Norge og Norsk Luthersk Misjonssamband, og de gør et flot arbejde som lingvister og bibeloversættere, men også i det generelle evangelisationsarbejde. 

Undervisning for evangelisterne

I løbet af ugen blev deltagerne taget med ind i hvad Bibelen siger om sprog og kultur, og de lærte også hvordan de kan lære sprog via The Growing Participator Approach, den metode vi bruger på sprogskolen. For at de kan prøve det rigtigt, skal de lære metoden via et sprog som er helt ukendt, og det blev naturlig at vi brugte Hectors som såkaldte ”nurturers” der skulle lære dem norsk og svensk.
Mulugetta holdt solide og gode bibeltimer om det at være leder, og der kom mange gode samtaler ud af undervisningen. Noget af det gik på sprogdelen, hvordan de praktisk kan fortsætte dette på egen hånd. Desuden blev der snakket om vigtigheden i at bruge tsemakko (eller andre lokalsprog de måtte arbejde blandt) til at forkynde Guds ord. Enkelte har troet det var bedst at bruge amharisk, siden det jo er det sprog de unge skal bruge for at komme videre med uddannelse. Hectors kunne fortælle hvor hurtigt et sprog kan forsvinde hvis det ikke bliver brugt, og hvor vigtigt det er at formidle Guds ord på hjertesproget, og dette blev en tankevækker for alle.
Enkelte er desuden gået nok så langt med at formidle alt det man måtte lægge væk af kulturen hvis man skulle blive kristen, så meget at nogle tsemakkoer har sagt at er det sådan, så vil de i hvert fald ikke blive kristne! Spørsmålet er vanskeligt og kræver at man laver en grundig vurdering i de enkelte tilfælde. Evangelisterne havde mange spørgsmål, og det var flot at se hvordan de mere erfarne kunne bidrage med deres erfaring og kundskab på området. I det hele taget blev vi fyldt af ydmyghed og taknemlighed for det utroligt vigtige arbejde disse evangelister gør. En af dem kørte med os tilbage en halv dagsrejse. Han skulle besøge sin familie, kone og tre børn som han kun så en gang om året! Disse evangelister er virkelig fodsoldater i Guds hær som betaler er dyr pris for at formidle Guds kærlighed til folket i Weitodalen!
For nyligt blev 72 nye kristne døbt i en af menighederne, og det er spændende at se hvad Gud gør i dette enorme område!
Hver aften var der møder i den lokale kirke på centeret, og vi fik også lov til at deltage der. Kirken fyldes med børn og unge, og det var en fryd at høre dem synge på tsemakko!

Udruste lokale missionærer

Dette kursus er det første af sin slags for lokale evangelister, og vi kan se at det opfylder et behov. Mulugetta og jeg har haft samtaler med lederen af Mekane Yesus Kirkens Afdeling for Mission og Teologi om hvordan vi fra sprogskolens side kan være med til at opfylde kirkens intentioner om at udruste lokale missionærer, og vi beder Gud om visdom til at finde ud af hvordan dette kan bæres videre.

Sommerens aktiviteter

På sprogskolen er sommerkurset i gang, og blandt studenterne finder vi to af vores egne fra Promissio, Inger og Anne Holmgård som arbejder i Dodola og lærer oromo-sproget.
I går var der dimission for studenterne på Seminariet, og fordi der i år var cirka 1.000 som afslutter med eksamen, blev bibliotekssalen for lille, og de måtte bruge den lokale kirke på Mekanissa.
Næste uge skal Mehret-Ab på kollokvium for de regionale seminarier i Aira, to dagsrejser mod vest i Etiopien. Det er en årlig begivenhed hvor seminarieledere og lærere kommer sammen for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Vi beder om gode og nyttige møder og om beskyttelse på den lange tur som mange skal lægge ud på! 

Berit Østby, 1. juli 2014