Evangeliet over grænser

- sammen med vores partnere.

Af Frede Ruby Østergård, generalsekretær

På årsmødet i april blev der vedtaget en ny formulering af Promissios formål. Formålsparagraffen fortæller os hvad der er det endelige mål for vores bestræbelser – den viser os vores målstreg: ”at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus”. For at det kan ske, må evangeliet bringes til mennesker, og mellem mennesker er der grænser – både nationale, kulturelle og religiøse grænser.

Paragraffen fortæller også at vi vil gøre det både gennem forkyndelse, undervisning og opbyggelse af ledelse og gennem omsorgs- og hjælpearbejde og opbygning af partnernes kapacitet.

Promissios eksistensberettigelse

Til daglig er formålsparagraffen lidt for lang; f.eks. når vi kort skal forklare interesserede hvorfor Promissio er sat i verden, eller når vi skal holde fokus på vores formål under hverdagens opgaver. Derfor har vi arbejdet med et mission statement, så vi med én sætning kan forklare hvad vores mål er. ”Evangeliet over grænser” er de afgørende tre ord vi vil bruge når vi skal fokusere på vores eksistensberettigelse, og samtidigt har vi også valgt at tage en vinkel på arbejdet med, for vi kan kun lykkes i arbejdet når vi gør det ”sammen med vores partnere”.

To billeder af fremtiden

Selvom vi lægger vores arbejde i Guds hænder og har tillid til at han viser os vej, så har vi ikke et endeligt billede af hvordan arbejdet ser ud i fremtiden. Derfor må vi spørge om hvordan vi bedst varetager vores formål og eksistensberettigelse, og danne os et billede af hvordan arbejdet ser ud om fire år. Et sådant billede kaldes en vision – et billede af den ønskede fremtid.

Bestyrelsen har vedtaget to visioner ud fra input fra partnerkirker, medarbejdere og andre mennesker med engagement i Promissio og ud fra overvejelser om de løbende forandringer i partnernes behov, den kirkelige situation, de ændrede kommunikationsudfordringer og meget mere.

Promissio styrker nye og gamle partnerkirkers mission.
Promissio inspirerer og udruster kristne i Danmark til at deltage aktivt i international mission.

Langsigtet planlægning

De to billeder af fremtiden nås ikke over natten, og derfor har vi været i gang med en langsigtet planlægning og prioritering af mulighederne. Det hedder strategi med et samlende ord, og vi har sat seks punkter op som vi mener vi må arbejde på, for at kunne nå frem til visionen om at styrke nye og gamle partnerkirkes mission:

  • Promissio støtter og sender fagligt, åndeligt og personligt kvalificerede medarbejdere.

  • Promissio arbejder på en sund evangelisk-luthersk teologisk oplæring af både præster og almindelige medlemmer.

  • Promissio arbejder på at styrke partnernes ledelse af kirken og menigheder.

  • Promissio arbejder med på sociale og omsorgsmæssige opgaver.

  • Promissio arbejder med på udfordringerne ved kirkens arbejde i storbyer.

  • Promissio gør klar til at arbejde i et nyt land.

Vi har sat fire strategipunkter op for at nå visionen om at inspirere og udruste kristne i Danmark til at deltage aktivt i international mission:

  • Promissio kalder til tjeneste.

  • Promissio skaber åbninger for at møde og opleve arbejdet.

  • Promissio giver mulighed for at deltage enkelt og konkret i international mission.

  • Promissios missionsarbejde er fremtidssikret med større indtægtsgrundlag.

Det grønne timeoutkort

Vi har et godt værktøj til at prioritere vores indsats, og samtidig er vi klar over at vi ikke kender dagen i morgen. Derfor arbejder vi i bevidstheden om at der kan ske store ændringer i de forudsætninger vi forventede eller kendte ved formuleringen. Fra håndboldverdenen kender vi det grønne timeoutkort, som betyder at spillet stoppes, og der tages en kort pause hvor træner og spillere kan få lov til at snakke om hvad der skal gøres i kampsituationen. Målet er at holdet spiller bedre i den givne situation.

På samme måde er vi klar til at tage timeout hvis situationen omkring arbejdet ændres, så vi kan justere vores planer og indsats og derpå arbejde bedre i den givne situation.

19. april 2016