Over 1500 præster mødes i Addis Ababa

Mekane Yesus Kirken samlede over 1.500 præster fra hele Etiopien til national konference i Addis Ababa den 15. – 17. april 2015.

Temaet på konferencen for Mekane Yesus Kirkens præster var: ”Vores kald: Helliget bøn, Ordets tjeneste og lederskab”. Formålet var at styrke fællesskabet mellem præsterne, diskutere emner om præstetjenesten og først og fremmest at blive fornyede i Ånden.

I sin tale opfordrede kirkepræsident Wakseyoum Idosa indtrængende præsterne til at være engagerede ledere og føre dagens generation til at frygte Gud.

- Det er meget vigtigt at centrere vores undervisning omkring vores lutherske identitet, sagde han blandt andet.

- Mere end nogensinde er der brug for at vi nærer vores medlemmer med Guds ord, og der er brug for at vi prædiker om fred og kærlighed, sagde kirkepræsidenten også og mindede præsterne om det store ansvar Gud har givet dem, nemlig bøn, bibellæsning og at lede Guds folk.

Konferencen blev holdt på Mekane Yesus Seminariets grund i Addis Ababa. Det var den tredje nationale konference for kirkens præster, og antallet af deltagere vokser år for år.

Kilde: Mekane Yesus Kirken

30. april 2015