Uddannelse giver nye muligheder for kirken i Liberia

Pastor McCay fra Den Lutherske Kirke i Liberia er en taknemmelig deltager i et online-kursus om værdibaseret ledelse og organisatorisk udvikling i kirker. Promissio har en finger med i spillet som partnerorganisation.

På billedet: Pastor Jallah Lewis G. McCay er nummer to fra venstre på billedet her. De øvrige er fra venstre: Generalsekretær i Den Lutherske Kirke i Liberia (LCL), Victor Easter Dweh Kaydor, biskop G. Victor Padmore og Simon Schøler Kristensen fra Promissios sekretariat.

 

Af Rolf W. Jørgensen, skribent 

»Uddannelse i ledelse med henblik på udvikling af kirken og dens strategiske fokus er afgørende for fremtiden,« understreger pastor Jallah Lewis G. McCay, som har gennemført første halvdel af kursets 300 lektioner. Uddannelsen udbydes af Dansk Missionsråd i samarbejde med Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), hvor Promissio er medlem.

Selv om Den Lutherske Kirke i Liberia (LCL) har gennemgået faser af pionertid, udvikling og modenhed, siden den blev stiftet i 1860, er der brug for at tage hånd om nogle af de store udfordringer, kirken står med i det 21. århundrede.

Hele samfundet, og dermed også kirken, er negativt påvirket af 15 års civile kriser samt ebola- og corona-epidemier, som har tæret hårdt på oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejde mellem mennesker.

»Desuden er hovedstaden, Monrovia, plaget af utætte kloakledninger, bjerge af affald og de deraf følgende sanitære udfordringer for befolkningen. Af alle disse grunde er det obligatorisk for kirken at revidere vores strategiske planer, og derfor er et kursus som dette, hvor vi lærer om ledelse og forandringsprocesser, nødvendigt for kirken,« siger pastor McCay, som desuden er assistent for biskoppen, og dermed sidder tæt på beslutningsprocesserne i kirken.

Rigeligt at tage fat på

»Det, vi lærer på kurset, vil hjælpe os til at styrke og evaluere kirkens vision, mission og kerneværdier ude i sogne og distrikter. Med biskoppernes engagement i at udvikle kirken som organisation kan vi fokusere på at respektere kulturel mangfoldighed og udvikle politikker og uddannelsesprogrammer, som bidrager til samtaler om de gode værdier i samfundet og kirken – herunder nul-tolerance for korruption,« forklarer han.

Ud over det er der rigeligt at tage fat på ifølge pastoren:

»Fremtiden byder desværre stadig på store problemer med børnearbejde og handel med børn. Der kan vi også spille en rolle. Desuden er der alle de globale emner om global opvarmning, klimaretfærdighed og kønsforskelle, som trænger sig på - for slet ikke at snakke om, at kirken med fordel kan bidrage til udvikling af landbruget, så medlemmerne kan brødføde sig selv.«

»Det er mit håb at kunne omdanne nogle af disse mange udfordringer til muligheder, og derfor tog jeg med stor tak imod tilbuddet om at deltage i uddannelsesforløbet. De færdigheder, jeg lærer, og den nye viden, jeg erhverver, er meget berigende for mit fortsatte arbejde,« runder pastoren fra Liberia af.

Bragt første gang i Promissio-bladet #1 2024