Simon S. Kristensen stopper

Simon S. Kristensen, vores koordinator for international mission, har opsagt sin stilling efter godt 6½ års ansættelse og stopper den 31. januar 2024.

Simon har altid kunnet stille de væsentlige spørgsmål i drøftelserne med samarbejdspartnerne og samtidigt har han haft et tydeligt fokus på deres sunde liv og vækst. Vi takker Gud for den indsats, som Simon har ydet og beder til, at han kommer godt videre.

Vi har endnu ikke fundet Simons afløser, da vi vil evaluere opgaverne i stillingen og sammenholde dem med den øvrige opgavefordeling på sekretariatet, inden vi søger efter den rette person til opgaven.

Har du spørgsmål til ovennævnte eller nogen af de opgaver Simon var en del af, er du velkomne til at kontakte sekretariatsleder Per Bøndergaard på info@promissio.dk.