Det er vigtigt at lytte til andre mennesker

112 evangelister og bibelskoleelever i Wabe Batu Synoden fik en uges kursus i sprog- og kulturlæring i december.

”Jeg troede det var frygtelig vanskeligt at lære sig et nyt sprog og var altid bange for at kaste mig ud i det. Nu har jeg lært en god metode til hvordan det kan gøres!”

”Først nu har jeg forstået hvor vigtigt det er at lytte til andre mennesker. Både for at lære sig et nyt sprog på bedst mulig måde, men også fordi vi som mennesker har brug for at nogen lytter til det vi har på hjerte.”

”Tidligere når jeg så andre mennesker gøre noget som virkede anderledes, drog jeg let konklusioner om at de var nogle underlige skabninger. Nu har jeg lært hvor vigtigt det er at observere først, og så kun beskrive det jeg ser, uden at tolke det med det samme. Tolkningen får jeg af at lære menneskene og deres liv at kende når jeg lærer mig deres sprog og kultur.”

Dette var noget af den respons vi fik efter at have haft en uges kursus i sprog- og kulturlæring for 112 evangelister og bibelskoleelever i Wabe Batu Synoden fra 9. – 14. december. Vi var samlet i Dodola, og deltagerne kom fra hele synodeområdet, som dækker både Bale og dele af Arsi. Flere bor og arbejder i områder hvor der tales et andet sprog end deres eget, og kun nogle få har begivet sig ud i at lære et andet sprog.

Mulugetta Demissie, rektor ved sprogskolen i Addis Ababa, og jeg havde undervisningen, et oplæg som er udviklet af Greg Thomsom som står bag The Growing Participator Approach (GPA). Ved hjælp af en kort indføring i GPA fik de et redskab til hvordan de kan tilegne sig et andet sprog. Inger og Arne Holmgaard underviste to af grupperne i dansk, og jeg underviste en gruppe i norsk. Ved lignende kurser tidligere har vi har max. 10 i vores grupper, mens der denne gang var cirka 40 i hver! Vi løste udfordringen ved at otte personer sad rundt om bordet mens de andre stod i en cirkel udenom og fulgte med. Næste dag fik otte andre lov til at sidde mens de første sluttede sig til cirklen.

God snak om at være leder

Rektor ved sprogskolen, Mulugetta Demissie, havde bibeltimer om det at være leder, og da vi forstod at evangelisterne havde mange spørgsmål om emnet, satte vi en hel eftermiddag af til spørgsmål og svar. Præsidenten i synoden, pastor Mude Bati, Arne Holmgaard og afgående leder for afdelingen for Mission og Teologi, pastor Mulugeta Shewarega og leder for bibelskolen, Tessa Kadiro var med i panelet som svarede, og mange interessante emner blev taget op.

Meget af samtalen drejede sig om hvordan man kan nå muslimerne som udgør en stor andel af befolkningen i Bale og Arsi området. Margrethe Mork, som er missionær for Norsk Luthersk Misjonssamband i Ginnir i Østbale, var også med på dele af kurset og mindede om at man ikke skulle blive venner med muslimer bare for at vinde dem for Kristus. ”Bliv venner med dem for venskabets skyld, fordi I har lyst, ikke for at bruge venskabet som lokkemad til at vinde dem. Hvis de finder ud af at du kun vil være deres ven hvis de omvender sig, kan dette let vende sig til bitterhed bagefter”. For mange var dette nok en ny tanke, men jeg kunne se mange nikke enigt. Tessa, som tog studiet Christian-Muslim Relations (CMR) mens han gik på seminariet i Addis Ababa, erklærede sig inderligt enig og havde flere gode råd om venskabsevangelisering.

Styrket af fællesskabet

For mange var dette første gang de som evangelister i en og samme synode mødtes på denne måde, og flere udtrykte glæde over at kunne lære hinanden at kende. Pauserne blev brugt til at etablere nye venskaber og dele erfaringer, glæder og udfordringer. ”Nu er vi blevet venner, og herefter kan vi hjælpe hinanden hvis der er nogen der har problemer,” var noget af responsen.

Som så ofte før når vi sådan rejser ud for at undervise, opdager vi at det er os som sidder tilbage og har lært så meget af dem vi kom for at undervise! Nok en gang traf vi dem som står i ”fronten”, dem der gør fodarbejdet i dobbelt forstand, dem som ofrer karriere og meget andet for at andre skal komme til at kende den frelser som har ført dem fra mørke til lys. 

9. januar 2015