Promissios etiske retningslinjer

Etikken skal være i orden - for det handler om vores syn på mennesker og hvordan vi behandler hinanden.

Ved siden af gældende lovgivning har Promissio forpligtet sig til følgende etiske retningslinjer:

Via Dansk Missionsråd

Teser om anerkendelse af mennesker der tilhører forskellige religioner i det multireligiøse samfund (find dem her).

Etiske retningslinjer for Dansk Missionsråds medlemsorganisationer (find dem her).

Via indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO:
Indsamlingsetiske retningslinjer for ISOBROs medlemsorganisationer som består af to dele:

Klagemulighed: Eventuelle klager om Promissios indsamlingsetik rettes skriftligt til Promissio, TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. Derefter kan klage indbringes for ISOBROs Indsamlingsetiske Nævn.