Promissios etiske retningslinjer

Etikken skal være i orden - for det handler om vores syn på mennesker og hvordan vi behandler hinanden.

Ved siden af gældende lovgivning har Promissio forpligtet sig til følgende etiske retningslinjer:

Via Dansk Missionsråd

Teser om anerkendelse af mennesker der tilhører forskellige religioner i det multireligiøse samfund (find dem her).

Etiske retningslinjer for Dansk Missionsråds medlemsorganisationer (find dem her).

Via indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO:
Indsamlingsetiske retningslinjer for ISOBROs medlemsorganisationer som består af to dele:

Klagemulighed: Eventuelle klager om Promissios indsamlingsetik rettes skriftligt til Promissio, TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. Derefter kan klage indbringes for ISOBROs Indsamlingsetiske Nævn.

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Line Reckweg Nissen, markedsføringskoordinator (på barsel)