Gode præster til Etiopien

Mekane Yesus-kirken i Etiopien tæller 11 millioner kristne, og der kommer hele tiden flere til. Derfor har kirken brug for mange flere dygtige medarbejdere.

Mekane Yesus-kirken er den største lutherske kirke i verden. Kirken vokser hastigt med cirka 10 % om året, og for at sikre solid og bibelfunderet forkyndelse i alle menigheder er der brug for uddannede præster, som kan forkynde evangeliet og oplære i den kristne tro.

Mekane Yesus Seminary (MYS) og Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) er teologiske uddannelsessteder. Her uddannes teologer til hele Etiopien, og der arbejdes for at opretholde et højt akademisk niveau.

Se videoen og få et indblik i hverdagen på Mekane Yesus-seminariet (videoen er fra 2019).

Det sker

  • Promissio har udsendt Tanja og Andreas Vilrik Bruun til at undervise de teologistuderende på Mekane Yesus Seminary. Andreas i teologiske fag og Tanja i engelsk.
  • Promissio har en måned om året udsendt Finn Aasebø Rønne til at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology.

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7968, adresse og CPR-nummer for fradrag)

»Seminariet har lært mig at sætte endnu mere pris på Guds ord. Da jeg tidligere studerede som bachelor, blev jeg mere opmærksom på, hvad der er sand kristendom, og hvad der afviger fra kristendom og en sund forståelse af den treenige Gud. Masteruddannelsen giver mig en bedre forståelse af Guds ord, redskaber til at dykke længere ned og til at lede andre i bibelstudie.«

- Matthew Doelak, masteruddannet på Mekane Yesus-seminariet