Gode præster til Etiopien

Mekane Yesus-kirken i Etiopien tæller over 9,2 millioner kristne, og der kommer hele tiden flere til. Derfor har kirken brug for mange flere dygtige medarbejdere.

Mekane Yesus-kirken er den største lutherske kirke i verden. Kirken vokser hastigt med cirka 10 % om året, og for at sikre solid og bibelfunderet forkyndelse i alle menigheder er der brug for uddannede præster, som kan forkynde evangeliet og oplære i den kristne tro.

Mekane Yesus Seminary (MYS) og Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) er teologiske uddannelsessteder. Her uddannes teologer til hele Etiopien, og der arbejdes for at opretholde et højt akademisk niveau.

 

Se videoen og få et indblik i hverdagen på Mekane Yesus Seminary.

Det sker

  • Mekane Yesus-seminariet underviser de studerende i hebraisk ved hjælp af Bible Online Learner, som Promissio har været med til at introducere.
  • Promissio støtter fire Post Graduate Diploma-studerende, som læser for at kvalificere sig til en masteruddannelse i teologi.
  • Promissio udsender Finn Aasebø Rønne til at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology.

Giv en gave til projektet

  • Giv en engangsgave med kort nedenfor
  • Bliv fastgiver til projektet nedenfor
  • Giv en gave med MobilePay til 20848 (skriv projektnummer 7968, adresse og CPR-nummer for fradrag)

Relaterede artikler

”Seminariet har lært mig at sætte endnu mere pris på Guds ord. Da jeg tidligere studerede som bachelor, blev jeg mere opmærksom på, hvad der er sand kristendom, og hvad der afviger fra kristendom og en sund forståelse af den treenige Gud. Masteruddannelsen giver mig en bedre forståelse af Guds ord, redskaber til at dykke længere ned og til at lede andre i bibelstudie.”

- Matthew Doelak, masteruddannet på Mekane Yesus Seminary