"Vi har fået et nyt liv"

Mange af pigerne på Deborah Center kommer fra muslimske og andre ikke-kristne baggrunde. For dem er det noget af en omvæltning at skulle stå op klokken 05.30 hver morgen for at bede og læse i Bibelen.

”Selv mit sprog er forandret! Nu bander og svovler jeg ikke længere som en havnearbejder!”

Det er en af de 10 piger på Deborah Centret, som fortæller om, hvordan Kristus forandrede hende, da hun blev reddet fra et liv på gaden. Fredag den 17. august var der dimission for hende og 66 andre unge mennesker, som alle har det til fælles, at de er blevet hjulpet af organisationen Win Souls for God (WSG).

En af disse piger på Deborah Centret, som støttes af Promissio, har fuldført en bachelorgrad i regnskab; de andre har fået et diplom som frisører. Fælles for dem var, at de strålede af stolthed og glæde, da de sammen sang et par lovsange fra dybet af deres hjerter. Hjerter som har fået lov at møde Guds godhed og kærlighed gennem de ansatte fra WSG. Hjerter som har fået lov at opleve, at de er blevet genoprettet som mennesker, så de ikke længere skal leve i skam og nederlag, men må leve i vished om, at det gamle er væk, alt er blevet nyt i Kristus.

Og det var dette, som en af pigerne fortalte om, da hun delte sit vidnesbyrd. Hun fortalte om, hvordan hun var havnet på gaden, og om hvordan Ealed («husmoren» på Deborah Center») og andre havde opsøgt hende og spurgt, om hun ikke ønskede et bedre liv for morgendagen end at være på gaden, som hun var.

”Dette spørgsmål blev jeg ikke færdig med, og en dag tog jeg mod til mig og besøgte Deborah Centret. Det, jeg dér oplevede af varme og godhed, gav mig lyst til at prøve at bo der, og i dag er jeg et nyt menneske,” sagde hun.

Promissios landerepræsentant i Etiopien, Christian Holmgaard, kom med en hilsen og lykønskninger på vegne af Promissio og delte ordene fra Johannesevangeliet kapitel 6, hvor Jesus siger, at han er verdens brød. Lederen for WSG, Gizachew Ayka, takkede Promissio for støtten til Deborah Center, og sagde også mange taknemmelige og gode ord til de repræsentanter for myndighederne, som også var til stede.

Fredagen efter dimissionen besøgte jeg pigerne hjemme på Deborah Centret. De har stadig nogle måneder endnu, før de er helt udlærte, men WSG vælger at holde deres dimission sammen med de andre unge. Vi talte om løst og fast, og da fire af pigerne kommer fra muslimsk baggrund, var jeg nysgerrig på at høre, hvordan de havde oplevet det at komme ind i et så kristent miljø som det på Deborah Center. En del af ”oplæringen” på Deborah Center er nemlig, at de skal stå op klokken 05.30 hver morgen og læse i Bibelen og bede. Dertil kommer der ugentlige bibelstudier. Andre dage samles de til bøn. Og alt dette gøres fordi lederne ved, og selv har erfaret, at det eneste, som kan skabe varig ændring efter sådan et liv, som pigerne har haft, er at lære Gud at kende gennem hans eget ord, og lære hvem de selv er i Gud. Ingen tvinges til at skifte religion, og nogen syntes nu nok, at det hele var lidt underligt i begyndelsen, men ”nu er vi vant til det, og det passer os udmærket! Vi har fået et nyt liv!” var svaret fra flere af dem.

/ Berit Østby

Tags