Promissio søger missionærer - og har brug for din hjælp

Promissio intensiverer indsatsen for at få missionærer til Etiopien og har brug for hjælp til at nå ud til de mennesker, som har et kald til at rejse ud.

Af Rikke Thomassen, journalist

Hvordan når vi ud til dem, der har lyst til at være missionærer? Det er det helt store spørgsmål for Promissio for tiden, for det er indtil videre ikke lykkedes at få stillingerne som missionærer besat.

»Vi er overbeviste om, at der findes mennesker, der har et kald til at rejse ud, men vi mangler at nå ud til dem – og måske mangler de også at høre deres kald,« siger Promissios generalsekretær, Frede Ruby Østergård.

Derfor sætter Promissio nu flere ting i gang for at finde de mennesker, som har lyst til at være bindeled mellem organisationen i Danmark og samarbejdspartnerne i syd. 

»Først og fremmest har vi behov for hjælp fra alle vores venner – at de vil være med til at udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at være missionær, og også at vi mangler missionærer,« siger Frede Ruby Østergård og fortsætter:

»Samtidig kigger vi også indad i forhold til vores kommunikation, hvor vi
arbejder på at tydeliggøre, hvilke opgaver missionærerne har, og vi håber også at kunne fjerne nogle af de fordomme og barrierer, der kan være i forhold til at tænke det som en mulighed at rejse ud.«

Unik mulighed for vennepar

I øjeblikket søger Promissio missionærer til Etiopien, både til Robe i den sydlige del af landet og til hovedstaden, Addis Ababa. Til stillingen i Robe er der behov for et par, mens stillingen i Addis Ababa både kan være for et par og for en enkelt person.

»Lige nu er der også en helt unik mulighed for, at to vennepar kan rejse ud. Selvom der er afstand mellem Robe og Addis Ababa, er der lagt op til et tæt samarbejde mellem de to enheder, særligt i forbindelse med vores forløb for unge på Global Discipleship Traning i tre måneder hvert forår, men også i løbet af året. Dermed kan man udvikle og udbygge et venskab ved at rejse ud og tage del i hinandens oplevelser, opgaver og hverdag,« siger Frede Ruby Østergård.

Søger ikke kun teologer

For at være sikker på at missionærerne kan få opholds- og arbejdstilladelse, er der lagt op til, at man skal have en form for teologisk baggrund, men det er Promissio klar til at udfordre.

»Vores erfaring er, at det er ret ligetil at få opholds- og arbejdstilladelse, hvis den ene person i et par har en eller anden grad af teologi, for eksempel bachelor eller diplom. Men måske kan mindre teologi også gøre det? Måske er det nok at have haft kristendom som linjefag på læreruddannelsen eller være 3K’er? Det er noget af det, vi er klar på at prøve – og det gælder også alle andre faglige baggrunde,« siger Frede Ruby Østergård og håber, at alle de nye tiltag kan være med til, at Promissio snart kan sende nye  missionærer til Etiopien.

Artiklen er også bragt i Promissiobladet #2 2022.