Liberias Kirkeråd hædret for indsats under ebolakrisen

Den 17. juli tildelte Liberias præsident Ellen Johnson-Sirleaf Liberias Kirkeråd Ordenen Afrikas Stjerne og udnævnte Kirkerådet som storkommandør i ordenen.

Med tildeling af ordenen blev Liberias Kirkeråd hædret for de liberianske kirkers kamp for at dæmme op for ebolaen og udrydde virussen som har kostet flere end 4.800 mennesker livet i landet siden marts 2014.

 - Forkæmpere for fred, sagde præsidenten blandt andet om Liberias kirker ved ceremonien i Monrovia den 17. juli hvor 42 personer og institutioner fik tildelt forskellige af ordenens fem grader.

Præsidenten betegnede også kirkernes kamp mod ebola som ”en prisværdig patriotisk handling som i høj grad har styrket samarbejdet mellem kirke og stat”, og hun fremhævede blandt andet de to gange kirkerne har kaldt sammen til landsdækkende forbøn for at ”anråbe vores store velgører, Gud den Almægtige, om at gribe ind og gøre en ende på sundhedskatastrofen”.

Den lutherske Kirke i Liberia er medlem af landets Kirkeråd og har derfor en velfortjent andel i den hæder og påskønnelse som ordenen er et udtryk for.

Ordenen Afrikas Stjerne (Order of the Star of Africa) tildeles liberianere som har gjort en fremragende indsats for Liberia eller for Afrika i offentlighedens tjeneste eller inden for litteratur, kunst eller videnskab.

12. august 2015