skattefradrag for dine gaver til Promissio

Vidste du godt at du kan trække dine gaver til mission fra i Skat? – Det kan du!

Så meget kan du trække fra i skat

I 2021 kan du fradrage op til 17.000 kr. givet til Promissio og andre organisationer som er godkendt efter Ligningslovens § 8A - og du kan fradrage hele beløbet. Du vælger selv om du vil give 17.000 kr. til én organisation eller fordele beløbet mellem flere organisationer. 
Du kan bruge denne fradragsregel selv om du også har tegnet gavebrev, og du og din ægtefælle kan hver fradrage op til 17.000 kr. i 2021.

Du kan kun få fradrag for dine gaver til Promissio hvis vi har dit cpr-nummer og din tilladelse til at indberette dem til SKAT.
Hvis du har en ægtefælle, har vi brug for at få at vide om alle jeres gaver til Promissio skal indberettes på den enes cpr.nr. (og i så fald hvem af jer). Hvis I vil give - og indberettes - hver for sig, skal I begge oplyse jeres cpr-numre og indbetale gaverne hver for sig.
Giv os de nødvendige oplysninger: Hent formular, print den ud, udfyld den og send den til Promissios sekretariat. Du kan også ringe oplysningerne til os på telefon 7356 1260.
Promissio behandler dine oplysninger fortroligt.

Fradrag for gaver til Promissio i forbindelse med lokal indsamling

Når I arrangerer en indsamling til Promissio eller et af vores projekter i dit lokale fællesskab, kan giverne få skattefradrag for deres gaver hvis - og kun hvis - et af følgende krav opfyldes:

  • I laver en indsamlingsliste hvor hver enkelt giver oplyser: fulde navn, fuldstændig postadresse, cpr-nummer og det givne beløb. Listen sender I til Promissio samtidig med at I indbetaler hele det indsamlede beløb.
  • Giver indbetaler selv sin gave direkte til Promissio

Fradraget i 2020

I 2020 kan du fradrage op til 16.600 kr. givet til Promissio og andre organisationer som er godkendt efter Ligningslovens § 8A - og du kan fradrage hele beløbet. Du vælger selv om du vil give 16.600 kr. til én organisation eller fordele beløbet mellem flere organisationer. 
Du kan bruge denne fradragsregel selv om du også har tegnet gavebrev, og du og din ægtefælle kan hver fradrage op til 16.600 kr. i 2020.