skattefradrag for dine gaver til Promissio

Vidste du, at du kan trække dine gaver til mission fra i skat? – Det kan du!

Så meget kan du trække fra i skat

I 2023 kan du fradrage op til 17.700 kr. givet til Promissio og andre organisationer, som er godkendt efter Ligningslovens § 8A - og du kan fradrage hele beløbet. Du vælger selv om du vil give 17.700 kr. til én organisation eller fordele beløbet mellem flere organisationer. 

Du kan bruge denne fradragsregel, selv om du også har tegnet gavebrev, og du og din ægtefælle kan hver fradrage op til 17.700 kr. i 2023.

Du kan kun få fradrag for dine gaver til Promissio, hvis vi har dit cpr-nummer og din tilladelse til at indberette dem til SKAT.

Du kan give en gave og oplyse dit CPR-nummer lige her, eller du kan ringe ind til os på 7356 1260. Promissio behandler dine oplysninger fortroligt. Se vores privatlivspolitik.

Fradrag for gaver til Promissio i forbindelse med lokal indsamling

Når I arrangerer en indsamling til Promissio eller et af vores projekter i dit lokale fællesskab, kan giverne få skattefradrag for deres gaver, hvis et af følgende krav opfyldes:

  • I laver en indsamlingsliste, hvor hver enkelt giver oplyser: fulde navn, fuldstændig postadresse, cpr-nummer og det givne beløb. Listen sender I til Promissio, samtidig med at I indbetaler hele det indsamlede beløb.
  • Giver indbetaler selv sin gave direkte til Promissio.