Sådan kan du give

Du kan give dine gaver til Promissio på mange forskellige måder. Læs om dem - og vælg den mulighed der passer bedst til dig, din situation og dit temperament.

BETALINGSSERVICE

Beslut hvor meget du vil give til Promissio, hvornår, meld dig til, og så overfører Betalingsservice automatisk dine gaver til Promissio - uden at du skal huske på det eller betale gebyr.

Du kan altid justere dine indbetalinger (f.eks. beløbets størrelse), og du kan altid melde fra igen. Begge dele gøres enkelt ved at give besked direkte til Promissios sekretariat, telefon 7356 1260, e-mail: info(at)promissio.dk.

Og du kan selvfølgelig trække gaverne fra på selvangivelsen efter de gældende fradragsregler.

Sådan melder du dig til

 • Klik her og få en oversigt over hvilke projekter du kan støtte fast via Betalingsservice.
 • Vælg det formål/projekt, du vil støtte, og klik på "Støt nu".
 • Udfyld oplysninger og vælg "Giv et fast beløb".
 • Vælg beløb, hvor tit du vil støtte og oplys personlige oplysninger.
 • Klik på "Godkend og afslut", og så er du i gang.

Du kan også kontakte sekretariatet

Hvis du gerne vil have lidt hjælp til at oprette aftalen, kan du bare oplyse dit CPR-nummer, din emailadresse og hvordan du ønsker at støtte til os på 7356 1260. Så kan vi hurtigt sende dig et link, hvor du selv med NemID udfylder registrerings- og kontonummer. Du godkender selv aftalen - og så er du i gang med at støtte, at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

MOBILEPAY

Send din gave til Promissio via MobilePay. Nummeret er 20848.

Vi har også andre MobilePay- numre, som vi benytter til specifikke kampagner, kanaler o.l. Kampagnes MobilePay-nummer vil altid fremgå af den enkelte kampagne.

Husk at skrive følgende oplysninger til os i meddelelsesfeltet:

 • Dit CPR-nummer og din adresse skal med, hvis du ønsker at få skattefradrag for din gave til Promissio.
 • Om din gave skal gå til et bestemt formål - for eksempel: gave, gavebrev, projekt 7956 osv. (Find projekterne her.)

BANK OG GIRO

Det er nemt og ligetil at sende penge til Promissio via bank og giro.

Hvis du har netbank, overfører du nemt dine gaver til Promissios konto i Danske Bank. Registreringsnummer: 0994, kontonummer: 0006071104.

Du kan også benytte vores girokonto. Vælg +01 og gironummer: 6071104.

Bor du i udlandet, skal du bruge flere oplysninger om Promissios bankforbindelse:
   Bank: Danske Bank, Bernstorffsgade 40, 1577 København V
   BIC/SWIFT: DABADKKK
   IBAN No.: DK71 3000 0006 0711 04
   Registreringsnummer: 0994
   Kontonummer: 0006071104

Oplys altid navn og adresse

Husk altid at oplyse dit navn og din postadresse når du indbetaler gaver til Promissio. Det er især vigtigt hvis du vil have skattefradrag for dine gaver. Det vil også være en stor hjælp, at du anfører dit vennenummer, hvis du har sådan et.

Mærk dine indbetalinger

Husk at mærke din indbetaling hvis du ønsker at den skal gå til et bestemt formål, f.eks.:

GAVEBREV

Gavebrevet hjælper dig til at få regelmæssighed i din givertjeneste. Samtidig hjælper det Promissio til at kunne koncentrere sig mere om mission og mindre om penge.

Fakta om gavebrev

 • Et gavebrev er en juridisk bindende kontrakt over mindst ti år, dog ophører den ved gavebrevsgiverens død.
 • Med et gavebrev skal man enten give et fast årligt beløb eller en fast procentdel af sin indkomst, og man opnår fuld fradragsret på selvangivelsen.
 • Fradraget er maksimalt 15 % af din indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, dog altid minimum 15.000 kr.
 • Gavebreve tegnes af enkeltpersoner - og ægtefæller kan tegne hver sit.

Gavebrevets fordele

 • Hjælper dig til at få givet det, du har bestemt dig for.
 • Større skattefradrag for gaver givet til Promissio.
 • Giver Promissio en stabil indtægt over en årrække, så vi kan lægge realistiske budgetter og bruge færre ressourcer på at indsamle penge.

Det er nemt at tegne et gavebrev

 1. Afgør med dig selv om du vil tegne et gavebrev på et fast årligt beløb eller på et årligt beløb svarende til en procentdel af din indkomst. 
 2. Hent den relevante gavebrevsformular fast beløb (min. 10 år)fast beløb (resten af livet)procentdel (min. 10 år) eller procentdel (resten af livet).
 3. Udfyld formularen og send den i en mail til Promissio.
 4. Du vil modtage et link til underskrivelse med NemID, når vi har behandlet gavebrevet.

TESTAMENTE

Med et testamente sikrer du, at dine penge går til det, du ønsker, når du en gang ikke selv er her til at bestyre dem. Din arv kan testamenteres til slægtninge, venner og hjertesager. Med andre ord kan du med dit testamente være med til at give en særlig gave videre til næste generation.

Hvorfor vælge Promissio?

Vi er taknemmelige for enhver gave – uanset hvornår i livet, den bliver givet. De økonomiske bidrag fra Promissios støtter er hver dag med til at bringe evangeliet over grænser i både Danmark og Afrika.

Arvebidrag sætter vi ind i en særlig pulje. Denne pulje skaber mulighed for at igangsætte nye projekter, som for eksempel Jesus til nye bydele og discipelskolen Global Discipleship Training. Foruden går en procentdel hvert år til Promissios igangværende arbejde.

Jesus til nye bydele:

Evangeliet bliver forkyndt i Addis Ababa takket være testamenterede gaver

Addis Ababa er en millionby som vokser med raketfart. Unge etiopiere valfarter til byen i håb om arbejde og en bedre fremtid. I mangel på penge bosætter de sig i improviserede boligkvarterer, som myldrer frem i byens udkanter. Der er langt til den nærmeste kirke, og lokalplanen giver ikke plads til nye kirkebygninger.

Takket være sikkerheden fra arvepuljen har Promissio kunnet indgå et nu otte-årigt samarbejde med Mekane Yesus-kirken om at udsende i alt 15 evangelister til husmenigheder i Addis Ababas nye bydele. Disse evangelister har i dag nået flere tusind mennesker med evangeliet om Jesus Kristus, og fællesskaberne vokser uge for uge.

Fakta om din arv

 • Du betaler ingen boafgift, når du testamenterer en gave til Promissio. Missionsarbejdet får derved glæde af hver en krone. 
  En ægtefælle betaler heller ikke boafgift, mens arv til familiemedlemmer er pålagt boafgift på minimum 15 % ud over et boafgiftsfrit bundfradrag.
 • Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Testamentet træder først i kraft den dag, du ikke er her længere.
 • Har du ingen nære familiemedlemmer, tilfalder hele din arv staten, med mindre du skriver testamente.

Hvordan oprette et testamente?

Overvejer du at skrive Promissio ind i dit testamente, kan du til enhver tid tage en uforpligtende snak med generalsekretær Frede Ruby Østergård på telefon 2972 5994.

Promissio stiller kvit og frit en advokat til rådighed, som vil være behjælpelig med at oprette testamentet, når du betænker Promissio.

RENTEFRIT LÅN

Et rentefrit lån fra dig kan være en god hjælp for Promissio, fordi det betyder, at vi undgår at skulle betale renter på et tilsvarende træk på kassekreditten i banken.

Du behøver vel at mærke ikke at kunne udlåne svimlende summer i årevis for at hjælpe på den måde! Og du kan til hver en tid bede om at få dit lån til Promissio betalt tilbage.

PAYPAL

PayPal er en god løsning, hvis du betaler fra udlandet. Tryk på "Donér"-knappen herunder og bliv ledt videre til PayPals betalingsside.

 

OBS: Når du donerer gennem PayPal fratrækkes beløbet 3,4 % + et fast gebyr på 2,6 kr. til PayPals administration.